Jaké druhy zvířat patří do Severní Ameriky?

Orel bělohlavý, výrazný svou bílou hlavou, je národním ptákem USA již od roku 1782, v průběhu té doby si však také zažil své a dokonce se kvůli své popularitě dostal na pokraj vyhynutí.

První rána pod pás pro něj přišla v podobě slov Benjamina Franklina, který původně bojoval za zvolení krocana divokého. Franklinovi se nelíbil způsob lovu dravce, jenž se vyhýbá přímému útoku na svou kořist a místo toho krade již ulovenou oběť ze spárů menších druhů ptáků. „Pokud jde o mě,“ napsal Franklin,přál bych si, aby orel bělohlavý nebyl zvolen za reprezentanta naší země. Je to pták špatných mravů. Svůj život si nezískává poctivě... Kromě toho je to řadový zbabělec: Malý tyran královský, který není větší než vrabec, na něj směle útočí a vyhání ho z okresu.“

Nejnáročnější období však prožíval od poloviny 19. století, kdy začal ve velkém vymírat. Lidé devastovali orlí stanoviště, nelegálně do dravců stříleli a mnoho jedinců padlo také za oběť insekticidu dichlordifenyltrichlorethanu, známějšímu pod zkratkou DDT. Po druhé světové válce nový a téměř uctívaný pesticid na hubení škůdců způsoboval trable nejen orlům, ale mnohým dalším druhům, dokud jej v roce 1972 Agentura pro ochranu životního prostředí nezakázala. Dnes díky ochraně a odhodlání ochránců přírody, je možné orla na určitých místech USA ve volném prostoru spatřit a jeho druh získal na početnosti.

Víte, jaký je národní pták České republiky? Pokud ne, příliš se tím netrapte, protože náš stát zatím žádného létavce, který by jej symbolizoval, nemá. Nebo se pletu? Letos má proběhnout dlouho diskutovaná anketa o národním ptákovi, která pobuřuje mnohé jedince narozené převážně na území Moravy a Slezska. „Copak není zřejmé, jaký je náš národní pták i ze státního symbolu?" ptají se pobouřeně, neboť Moravu a Slezsko reprezentují na velkém státním znaku orlice.

Jaký by měl být národní pták ČR?

info Hlasování bylo ukončeno.
To je jasné! Orlice! 270
Jiný pták, kterého anketě vybereme! 114
Hlasovalo: 384

Zdroje: allaboutbirds.org, fws.gov, denik.cz

Související články