Českou krajinu pokrývají převážně pole, lesy a města, přesto se na některých místech vyskytují i unikátní ekosystémy jako třeba v Mohelenské hadcové stepi u Třebíče.

Tonoucí se kapradí chytá

Stepi a lesostepi zde pokrývají břehy Jihlavy na padesáti hektarech. Tato unikátní krajina padla Čechům do oka již v 18. století, kdy zde byla objevena kapradina podmrvka hadcová. Objev specifické rostliny byl záchranným kruhem, kterého se tato česká krajina mohla zachytit, když ji chtěli rozkopat pro těžbu kamene. To se naštěstí nestalo a Mohelenská hadcová step se tak dostala na seznam výjimečných míst našeho území.

Státy a jejich ekosystémy. Zkuste si je přiřadit!

O oblasti stepi byste měli vědět: „Jako step jsou označovány původní, kontinuální plochy s převažujícím výskytem trav a dále na tyto plochy vázané vzácné druhy rostlin i živočichů. Málo srážek, teplé klima převažující kontinentální typ počasí nedovoluje na těchto místech šíření lesa a růst křovin je nižší a naprosto zde převažuje biotop tzv. „úzkolistých suchých trávníků". Jde však o tzv. azonální step, tedy step, která se vyskytuje mimo hlavní stepní biom kontinentální klimatické oblasti Ruska a Ukrajiny," vysvětluje pro deník.cz Roman Hamerský.

Pokud jste ještě nezkoušeli předešlý kvíz na ekosystémy, určitě se na něj taky vrhněte!

Související články