Zvládnete přiřadit státy na severní a jižní polokouli? Pozor, některé leží na rovníku!

Nalézt přesné umístění rovnoběžek včetně poledníku nevyžaduje více než schopnost lokálního pozorování a porozumění vypozorovanému. Proto se polohy rovnoběžek v průběhu dějin moc nemění a známe je již stovky let. U poledníků je to však podstatně složitější. Přesné určení přímek čekalo až na objevení teleskopu, který tomu značně pomohl. Například až roku 1884 byl nultý poledník přemístěn do Greenwich v Británii, kde se nyní nalézá. Umístění kromě přesného pozorování ale u poledníků vyžadovalo i spolupráci národů. Oproti rovnoběžkám, které mají jasně svůj rovník, totiž poledníky jasnou středovou přímku nemají, bylo tedy třeba se dohodnout.

Rovník měří 40 075 km a je jedním ze tří základních ,,pevných" bodů naší planety. Dalšími jsou potom severní a jižní pól. K orientaci na mapě tedy hledáme body odvozené od těchto tří poloh, které nejsou proměnlivé a dávají měření přesnost. V pozorování se pak používá poloha Slunce nebo hvězd. Již Féničané (600 let př.n.l.) používali k orientaci na planetě gnómon, který je součástí slunečních hodin. Použití této metody je však patrně mnohem starší, když vezmeme v potaz s jakou přesností byly postaveny egyptské pyramidy před 5 000 lety.

Názorné vysvětlení užití obelisku (gnómonu) k orientaci ve starověkém Egyptě:

Zdroj: Youtube

Zdroje: koktejl.cz, eso.org, open.edu

Související články