Londýnské památky zná každý!

Výměna Královy stráže je legendárním poutačem londýnských cestovek, víte k jaké významné události letos došlo?

Britská královská garda měla v dubnu pracovní výjezd

8. dubna na připomínku sto dvacet let od podepsání tzv. Srdeční dohody (Entente Cordiale) proběhla unikátní výměna stráží. Službu si předávali ochránci mezinárodně - na britského panovníka dohlížela francouzská stráž a na francouzskou hlavu státu zase ta britská. Bylo to tak poprvé od ustanovení britské gardy, od roku 1660, kdy stály u vstupu do Buckinghamského paláce strážní z jiné země. Prezident Francie Emmanuel Macron dohlížel na výměnu osobně, kdežto král Velké Británie Charles III., kvůli svému zdravotnímu stavu, přenechal ceremonii svému mladšímu bratrovi Edwardovi a jeho ženě Sofii, kteří jsou také známí jako vévoda a vévodkyně z Edinburghu.

Běžná výměna stráží probíhá několikrát týdně, nicméně již ne každý den. V dubnu to bude následující dny v neděli 27. a v pondělí 29. V květnu bude možné zastihnout střídající se stráže hned 18krát.

Výměna stráží proběhla hladce:

Zdroj: Youtube

Entente Cordiale neboli Srdeční dohoda byla uzavřena 8. dubna 1904 a projednávala následující body:

1. Prohlášení týkající se Egypta a Maroka.
2. Úmluva týkající se Nového Foundlandu a západní a střední Afriky.
3. Výměna nót o vzájemném jmenování konzulů v St. John's, NL, a v St. Pierre.
4. Prohlášení týkající se Siamu, Madagaskaru a Nových Hebrid.

Je třeba však podotknout, že tento dokument nebyla smlouva o spojenectví, nýbrž jen jakési vyrozumění a souhlas se stávajícími pořádky světa. Dokument nicméně spojenectví předznamenával a ukončil tak vyložené nepřátelství nastolené mezi Francií a Británií již před staletími. Úmluva se ukázala jako stěžejní pro rozdělení sil při následující Velké válce roku 1914.

Zdroje: heritage.nf, changing-guard.com