Commonwealth porazil minulost

Po koloniální době, kdy území ovládané Británií nabývala samostatnost, impérium svolalo poradu s oblastmi, které už byly ve vlastní správě (jako byla Kanada, Austrálie a další) a roku 1926 se dohodly na rovnoprávném rozdělení. Británie tak ztratila vůdčí pozici, ačkoliv její panovník stál stále v čele společenství a díky své silné ekonomice uskupení dominovala. Toho roku také společenství dostalo své jméno British Commonwealth of Nations, které bylo později ukráceno o přízvisko „britský".

Které země spadají do Britského impéria pod značkou Commonwealthu?

Do podoby moderního „commonwealthu" bylo však uskupení transformováno až po osamostatnění Indie roku 1947. Po všech jednáních a diskuzích došly i nově přidané státy ke společnému souhlasu, a tak se o dva roky později zrodil i nový, teď již nejen britský Commonwealth of Nations.

Takto zformované Společenství se v ničem nepodobá říším minulosti. Je to zcela nová koncepce, postavená na nejvyšších kvalitách lidského ducha: přátelství, věrnosti a touze po svobodě a míru. Této nové koncepci rovnoprávného partnerství národů a ras se budu věnovat srdcem i duší každý den svého života," řekla o novém světovém řádu královna v roce 1953.

Den Společenství národů je určen na druhé pondělí v březnu každý rok:

Zdroj: Youtube

Národy propojené ve Společenství pojí společná minulost, mnohdy i jazyk, koloniální tradice i boje za osvobození. To platí pro 52 zemí z 56. Poslední čtyři jsou bývalá koloniální území jiných zemí - Mosambik, Rwanda, Gabon a Togo. Dnes také již není největší ekonomikou Spojené království, ale Indie.

Commonwealth momentálně věnuje svůj čas mimo jiné plánům na rozvoj cestovního ruchu, který Společenství po léta zanedbávalo. Teď by spolupráce mohla řešit přetížení a overtourismus „přetížených" lokalit.

Související články