Jsou gejši prostitutky nebo ne? Jaký byl mezi nimi tedy rozdíl a co měly na starost? Komu kdy neproběhla alespoň některá z těchto otázek hlavou, obzvlášť po filmu Vzpomínky gejši z roku 2005?

Kurtizány nebo bavičky?

K zodpovězení kladených otázek se musíme rozhodnout, jak daleko zpátky do minulosti chceme jít. Pokud se vrátíme až do 12. století narazíme na pojem gejša ve smyslu člověka, který někoho baví, a to bez rozdílu pohlaví. Jak dotyčného ovšem zaujme, to je jen na něm... Tehdejší pojem gejša tedy znamenal: hudebnice, tanečnice, společnice, kurtizána, doprovod, zkrátka jakákoliv profese, která mohla movitého či méně movitého jedince či skupinu zabavit.

Jste odborníci na japonskou kulturu?

Později se však pozvolna začínají jednotlivé profese rozlišovat a specializovat, ztrácí se dokonce i mužští zástupci, kteří původně řemeslo začali. Slovo yuujo označuje ženy, které nabízejí sexuální uspokojení mužům. Výběrové společnice oiran, které jsou v umění ještě zdatnější než gejši, přidávají také intimnější spojení se zákazníkem. A právě gejši, které se převážně věnují umění a konverzaci. Později se dokonce přidala i právní rozdělení a gejša se stala výhradně bavičkou. Prostá odpověď tedy je: v dnešní době se gejši drží svého počestného řemesla, ačkoliv v minulosti to tak pravděpodobně nebylo vždy.

Věděli jste, že ne každá gejša je gejša?:

Zdroj: Youtube

Související články