Francie není žádnou neznámou nebo snad ano?

Francouzský kohout není jen francouzský

Původně byl kohout spojován s křesťanstvím - s nadějí a vírou jako takovou - až v průběhu renesance začal být spojován spíše s Francouzi. Tento význam se rozšířil do té míry, že zastínil původní symboliku a vešel ve známost jako galský kohout. V 19. století se však ukázalo, že Napoleon není kohoutovi jako symbolu francouzského národa nakloněn, neboť podle nového císaře „kohout nemá žádnou moc" a „nemůže být obrazem císařství, jakým je Francie.“ Ptačí představitel státu tak byl upozaděn.

Největší obliby se kohout dočkal během Velké francouzské revoluce. Představoval obyvatelstvo bojující za lepší podmínky a celá Francie se s ním ztotožňovala. Největší váhy pro zahraničí však nabyl až během první světové války, kdy byl často vyobrazován jako protipól pruského orla. O nezdolnosti kohoutů se po druhé světové válce přesvědčili i v Americe, kde jeden přežil dva roky bez hlavy. Ačkoliv kohout není uveden jako národní symbol, stal se národním zvířetem často používaným především ve sportovním prostředí.

I když je kohout jen zřídkakdy spojován s křesťanstvím, v čínských horoskopech je jednou z hlavních postav. Představuje bojovného ducha, jenž zdánlivě kontrastuje s jemným symbolem křesťanské naděje a víry. Takovým vyobrazením je ale podstatně blíže bojovnému lidu Francie, který v revoluci usilovně bojoval o svou zemi. Kohouta ale Číňané také považují za symbol štěstí, vyskytuje se díky tomu na mnohých starých kresbách, rytinách nebo na výšivkách.

Zdroje: diplomatie.gouv.fr, dotyk.cz

Související články