Znáte svoje sousedy?

Karel Ludvík Rakousko-Těšínský, jehož socha je zachycena na hlavní fotografii, je v historických knihách uveden jako jeden z nejvýznamnějších vojenských spisovatelů 19. století. Narodil se ve Florencii roku 1771, ačkoliv se již od raného dětství zajímal o vojenství a armádu, rodiče jej spíše vedli k duchovní činnosti, a to kvůli jeho zdravotnímu stavu - trpěl epilepsií. Po smrti rodičů se mu však s podporou nových opatrovníků dostalo vytouženého armádního výcviku.

Účastnil se několika tažení, v roli prezidenta Dvorské válečné rady pak také přeorganizoval císařskou armádu a v Napoleonských válkách již táhl do boje jako nejvyšší generál. Jeho první zkušenost byla velmi zdárná a armáda pod jeho velením uštědřila Napoleonovi první porážku (bitva u Aspern, 1809). Pak se ovšem štěstí obrátilo a francouzská armáda porazila rakouskou v bitvě u Wagramu (1809). Karel už si svou reputaci nenapravil a byl z bojiště odvolán.

Zdroje: vhu.cz, valka.cz

Související články