Největší biosférická rezervace v Jordánsku má rozlohu 308 km čtverečních (některé zdroje udávají 292 km2). Přestože je na první pohled nehostinná, skrývá nebývale bohatou biodiverzitu. Důvodem je, že se tady setkávají tři biogeografické regiony, středomořský, íránsko-turánský a súdánský.

Daman v Daně

Stoupáme kaňonem ke stejnojmenné historické obci. Zatímco já se zdržím s focením svých oblíbených lišejníků, partnerka Světlana jde napřed. A na rozdíl ode mne má štěstí. Na nedalekém svahu vidí damany. Na první pohled se dají splést s králíky, byť mezi jejich nejbližší příbuzné patří sloni. Disponují celou řadou zvláštností, například na předních končetinách mají čtyři, ale na zadních pouze tři prsty, navíc místo nehtů kopýtka. Na ně došlapují při běhu, při běžném pohybu tvoří kontakt nohy se zemí měkké polštářky na chodidlech. Na ně ústí žlázy s lepkavým sekretem, který jim umožňuje snadný pohyb po skalách a šplhání. Není divu, že se daman tak obratně pohybuje v pro člověka nepřístupném skalním terénu.

Kde vzal daman své jméno

Český název daman byl převzat z francouzštiny – le daman. Francouzský název byl odvozen z latiny, Římané toto zvíře totiž nazývali daman israel. Ostatně i slovo daman je překroucený arabský název „ganamn-bani israil“, tedy drobné zvíře dětí Izraele.

Dana v UNESCO

Biosférická rezervace Dana byla založena v roce 1993, ale na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO se dostala až v roce 2007. To mimo jiné znamenalo oživení turistického ruchu. „Během posledních pěti desetiletí byly vesnice, zejména ve východní a severní části kolem rezervace, svědky výrazného rozvoje, který přispěl ke změně životního stylu místních obyvatel z kočovného, ​​tradičního farmářského a pasteveckého životního stylu na usedlejší styl bydlení v betonových domech s elektřinou,“ udává UNESCO na svých stránkách

Ostatně tahle schopnost se odráží i v českém pojmenování daman skalní. Na skalách jim dělají společnost kozorožci núbijští, jejichž samci mají obrovské rohy. Damani i kozorožci slouží jako potrava pro celou řadu dravých ptáků včetně zdejších orlů a supů, zatímco poštolky jižní dají přednost drobným hlodavcům. Zaznamenaných ptáků je přes 200 druhů, což je dáno tím, že rezervace leží na ptačích migračních cestách. 

Podívejte se, že výlet do Dany skutečně potěší nejen romantickou duši.

Zdroj: Youtube

Když budete mít štěstí, tak spatříte agamku sinajskou, ještěrku, která má velmi atypické zbarvení. Je totiž nádherně modrá, což je barva, která u plazů rozhodně není běžná. Sucho plazům většinou vyhovuje, takže můžete narazit třeba na želvu žlutohnědou nebo chameleona.

Při výstupu kaňonem je vidět, jak se s nadmořskou výškou mění složení rostlin. Těch tady je podle Královské společnosti na ochranu přírody (RSCN) 891 druhů, což je třetina jordánské flóry. I laik pozná cypřiše známé z našich okrasných zahrad a ve skalních štěrbinách dokáže zakořenit jalovec fénický. Komu se nechce jít trek „na těžko s plnou polní“, ten si může sehnat ubytování v okolních vesnicích. Zejména historická vesnice Dana je z velké části závislá na turistickém ruchu

Zdroje: Zdeněk Veselovský, Zvířata celého světa – sloni a jejich příbuzní, Dana Cooperative, rscn