Předpokládá se, že dolmeny byly v neolitu stavěny k vyznačení hranic kmenových území. Často se nacházejí v údolích poblíž vodních toků. Tento monument byl pravděpodobně mnohem větší a zajímavé je, že uvnitř je ještě jeden, nyní zřícený. Druhý dolmen, byl pravděpodobně druhotnou menší komorou uvnitř kamenné stavby.

Tisíce let před Kristem

Dolmeny

Dolmeny jsou megalitické struktury typické mohutným, horizontálně položeným kamenem, který podpírají další balvany. Nejstarší příklady dolmenů pocházejí z Velké Británie a severní Francie a datované jsou k 5 tisíciletí našeho letopočtu.

Záhadný, mysteriózní a tajuplný. Tak označují návštěvníci dolmen označený jako Kilclooney More.  Archeologové zařadili stáří této stavby do období mezi 4 000 až 3 000 př. n. l. a obecně je pokládán za jeden z nejlepších příkladů těchto megalitických památek v Irsku. Tento typ hrobky se nachází na tak rozmanitých místech jako je Německo (Hünengrab), Portugalsko (Anta), Španělsko, Normanské ostrovy, Wales (Cromlech) a Irsko. Dolmen v Kilclooney se skládá se z obrovského vrchního kamene přibližně čtyři krát šest metrů, podepřeného dvěma 1,8 metrovými sloupy, známými jako portály, a zadním kamenem, na kterém spočívá vrchní kámen. „Stejně nechápu, jak ten horní kámen dostali nahoru, když neměli jeřáb,“ zaznělo nejednou z úst návštěvníků. Mnohatunový kámen opravdu budí obdiv a nutí k zamyšlení nad technologiemi tehdejší civilizace. To, že se skutečně jednalo o civilizaci hodnou toho jména, dokazují právě tyto obří mytické stavby. Ti, kdo je stavěli museli mít abstraktní myšlení, kulturu a schopnost plánování.

O jejich původu nic nevíme. Mohly to být pomníky vztyčené nad mocnými mrtvými nebo památníky velkých událostí, které se odehrály v místech, kde stojí. Ale když se na ně díváme, stále stojí ve své mlčenlivé síle a vzdorují všem našim snahám proniknout do tajemství dávno pohřbené minulosti, zdá se nám, že slyšíme jeden hlas, a to ten, který volá: „Všechno tělo je jako tráva a veškerá lidská sláva jako polní květ.

R. Æ. Baillie v roce 1900

Dolmen je téměř zcela nedotčený a měří přibližně 13 stop na délku, 20 stop na šířku a je přes 6 stop vysoký, což z něj činí jeden z největších v Irsku,popisuje dolmen fotograf Gareth Wray. Dolmeny jsou vizuálně velkolepá místa s designem zaměřeným mnohem více na okázalé vystavení než na praktické vlastnosti pohřebního prostoru. Takže se pravděpodobně jednalo o „hrobky s výhledem“. A není divu, že v minulosti byly dolmeny objektem zájmů vykradačů hrobů nebo laických hledačů tajemství. Obě skupiny poškodily uložení archeologických vrstev a zkomplikovaly seriózní vědecký výzkum.

Podívejte se na krásu dolmenu Kilclooney More.

Zdroj: Youtube

Tajemství horního kamene

Obecně se dolmeny považují za komorové hroby, jejichž stavba je jednoduchá. „K vytvoření dolmenu jednoduše položíte velkou desku nebo „vrchní kámen“ na tři nebo více svislých kamenů, čímž vytvoříte otevřenou komoru podobnou krabici. Doposud tak přímočaré – až na tu drobnou záležitost spočívající ve zvednutí vrchního kamene,“ píše časopis Archeology. Vypadá to vskutku jednoduše. Takhle by to fungovalo, kdyby šlo o kameny, které by zvedlo několik silných mužů. Jenže horní kameny dolmenu mívají váhu mnoha tun. Například horní kámen dolmenu v Garn Turn Major má váhu kolem 80 tun. Na to už pár ani velmi zdatných chlapíků nestačí. Ty nejtěžší dolmenové kameny váží i přes 100 tun, svrchní kameny ve světoznámém Stonehenge váží kolem 25 tun.

Zdroj: Archeology, Gareth Wray,