Jako skála vystupuje z hlubin Středozemního moře. Strategická poloha, nad níž tři sta dní v roce svítí slunce, byla důvodem, proč v běhu dějin chtěli mít různí dobyvatelé klíč k Maltě. Nejmenší stát Evropské unie tvoří několik ostrovů, kamenná Malta a zelené Gozo představují ideální kombinaci k objevování.

Ostrov rytířů dobra a vzácných relikvií

Traduje se, že Valletta, hlavní město Maltské republiky, je s necelými sedmi tisíci obyvateli nejmenším městem s největší koncentrací památek na světě. Je to maličká metropole, zapsaná na Seznamu UNESCO, a i v jejím případě platí, že co je malé, to je hezké. Pestré a mnohdy dramatické dějiny Malty jsou propleteny historií řádu johanitů, kteří opustili ostrov Rhodos poté, co byl dobyt tureckým sultánem. Svůj nový domov našli na ostrově věčného slunce, kde se z nich stali maltézští rytíři. Dnes patří mezi nejstarší katolické řády. Jeho členové, mezi nimiž jsou i ženy, už neválčí, ale věnují se výhradně charitativní činnosti. Jeden z projektů řádu nese název Meals on Wheels, kdy nemocným či pohybově handicapovaným rozvážejí jídlo, tráví s nimi čas a podporují trénink psů pro nevidomé. Své poslání pomáhat všem potřebným bez rozdílu naplňují nepřetržitě déle než devět set let.

Pokud pojedete na Maltu toto místo nesmíte zmeškat!

Maestro Caravaggio

Na maltském souostroví najdeme celkem 365 kostelů, na každý den v roce jeden. Pýchou Valletty je katedrála sv. Jana, zvenčí nepůsobí nijak impozantně, o to více ohromí svým honosným interiérem. Je také místem posledního odpočinku řady velmistrů maltézského řádu. Po staletí zde byla uchována vzácná relikvie, pravá ruka Jana Křtitele, patrona řádu. Z obavy, že by ji mohl ukořistit Napoleon, ji rytíři převezli roku 1799 do Ruska. Jeho vládce car Pavel I. Petrovič, byl v té době velmistrem maltézského řádu.

Autorem oltářního obrazu v katedrále je Michelangelo Merisi, známý jako Caravaggio. Maltské období představuje vrchol jeho tvorby, na ostrov ho ale v roce 1609 nedovedly umělecké pohnutky. Musel uprchnout z Říma, kde byl odsouzen k smrti. Na čas se stal členem řádu, prudká povaha ho ale opět dovedla do vězení, a nakonec musel opustit i Maltu. Obraz Stětí Jana Křtitele zdobící katedrálu je největším Caravaggiovým plátnem a jediným, na které se podepsal. Mnozí dílo označují za „obraz 17. století“.

Sál, ve kterém je obraz vystavován, je stejně jako Caravaggiovo dílo dramaticky nasvětlen:

Zdroj: Youtube

Dlouho ztracený

V roce 2021 Massimo Pulini, profesor na boloňské Akademii výtvarných umění, přijal e-mail. Ke krátké informaci o obrazu, jenž měl být během měsíce v Madridu prodán za 1 500 eur (při dnešním kurzu za necelých 37 100 Kč), byla připnuta také příloha s fotkou samotného díla. Odesílatel žádal znalce o prověření, zda je obraz skutečně tím, za co jej považují. Ale Pulinimu stačilo pouhých šest minut, aby určil, že se jedná o obraz daleko vyšší hodnoty! „To je Caravaggio! Kde jsi ho sakra našel?“ byla jeho rychlá odpověď. Další Caravaggiovo veledílo bylo na světě!

Když jsem obraz uviděl, nemohl jsem uvěřit vlastním očím,“ řekl Pulini. „Ten dojem byl tak hluboký, že jsem okamžitě věděl, že je to Caravaggio. Bylo to jako potkat na ulici někoho, koho jste dlouho neviděli. Je těžké vysvětlit, co se děje v určitých okamžicích, kdy na vás během milisekundy udělá takový dojem. Často je to otázka instinktu,“ snažil se profesor vysvětlit své pocity z nálezu.

To je Caravaggio! Kde jsi ho sakra našel?

Massimo Pulini, profesor na boloňské Akademii výtvarných umění

Jak se obraz dostal z Itálie, kde byl vyhotoven, do Španělska, se historikům podařilo částečně objasnit. Po odsouzení Caravaggia za vraždu jistého Ranuccia Tomassoniho v roce 1606, padl umělec totiž v nemilost. Běžnou praxí tenkrát byla dnes velmi moderní cesta „cancel culture". Jméno autora bylo z díla odstraněno a jeho původní majitel se jej pro jistotu rozhodl prodat až do Španělska. Stopy zahladil natolik perfektně, že rodina, která se snažila obraz v roce 2021 prodat, neměla tušení, že již od roku 1970 přechovávají doma klenot naturalistické malby.

Dnes obraz Ecce Homo, jak je pojmenován, visí ve španělském národním museu Prado v Madridu. Můžete jej navštívit až do 13. října 2024. Dalším Caravaggiovým dílem v muzeu je například David a Goliáš. Dílo Ecce Homo (Ejhle, člověk!) vyobrazuje Ježíše Krista, jako zbičovaného, zuboženého a bezmocného člověka, který byl zesměšňován a bezvěrci dohnán na kříž. Na obrazu je také zachycen Pilát Pontský, který ukazuje Ježíše nevyobrazenému davu. Stejně jako všechna mistrova díla i Ecce Homo je dramatickou hrou světel a stínů, tak charakteristickou pro jeho tvorbu.
Tento obraz není ovšem prvním, který byl záhadně objeven u nevědomé rodiny. Roku 2016 byl na území Francie objeven obraz Judita a Holofernes.

Zdroje: theguardian.com, bbc.com, koktejl.cz, stjohnscocathedral.com, denik.cz

Související články