Co mají společného delfín, čmelák a albatros? Dalo by se říct, že nic kromě toho, že jde o živočichy. Ale jsou to také jména známých typů letadel, které návštěvníci mohou spatřit v leteckém muzeu v Kunovicích, které si letos připomíná padesát let od svého založení.

Kunovice, ležící nedaleko Uherského Hradiště, se pyšní druhým nejstarším leteckým muzeem v republice (úplně nejstarší jsou Kbely). Nicméně počátky této dnes významné instituce nebyly vůbec jednoduché, vznikala v době socialismu a mladší ročníky vůbec nemohou docenit, jaké problémy s tím byly spojené. Musí se brát v potaz hlavně fakt, že byly hlídané hranice, aby občané nemohli utíkat na západ. Piloti aeroklubů museli například na noc demontovat z letounů vrtule a čističe benzínu, které byly ukládány k příslušníkům SNB (dnes policie). Zároveň ze stejného důvodu nelegální emigrace byla vyřazená letadla šrotována. Sehnat tedy do muzea letecký exponát, byť i nefunkční, bylo pro nadšence prakticky nemožné. Naštěstí postupem času došlo k uvolňování a podmínky pro vytvoření muzea se zlepšily.

Těžké začátky

První myšlenka na vytvoření leteckého muzea v Kunovicích napadla Aloise Hráčka v roce 1970 při návštěvě Leteckých opraven Trenčín, kde spatřil vyřazený stroj Let C-11. Jak sám v kronice muzea uvádí, chtěl vytvořit skansen letadel vyráběných v podniku Let, sídlícím v Kunovicích. Ačkoli později se záběr rozšířil i na letadla vyrobená jinde, přesto i dnes je většina vystavených letadel spjata s výrobou v Kunovicích. Ať už vznikaly v Letu jako výrobky finální, nebo se zde na jejich výrobě nějakou měrou podíleli formou subdodávek pro jiného generálního zhotovitele. Obecně získávání letadel pro muzeum nebylo tak jednoduché, a pokud ano, tak se jednalo o vraky vyžadující pracnou renovaci. V každém případě se to muselo řešit úředně a získaný letoun se případně musel zaplatit (pokud nebyl věnován), a to minimálně cenou šrotu. Přestože některé exponáty byly pořízeny výměnou za různé destiláty. V prvních letech byly exponáty pouze součástky letadel, první celé letadlo přišlo až v roce 1974, ale stálo za to. Jednalo se o L-29A Delfin Akrobat, který byl vyroben jen ve dvou exemplářích.

Hrozba zániku

Do roku 1980 mělo muzeum šest letadel. Vzhledem ke stále přetrvávajícímu umístění sbírky v podniku Let bylo šťastným počinem muzejníků vyvézt vždy letadla na letecký den, kde si je mohla veřejnost do detailu prohlédnout. Myšleny jsou samozřejmě pouze letecké dny na kunovickém letišti (v podstatě se jednalo o tovární letiště za humny podniku Let, kam se mohly po zemi jednoduše přetáhnout). V roce 1985 hrozil muzeu zánik a exponátům sešrotování, využívání prostor uvnitř podniku se již ukázalo neúnosným, už jich tam bylo patnáct. Muzeum zachránilo dočasné přestěhování do místa zvaného Hektary, které je za velkou stojánkou v areálu továrního letiště podniku Let. Nicméně po pár letech přišla zpráva, že se musí Hektary uvolnit, a vyvstala otázka kam přesídlit. Nakonec ohrožené muzeum našlo nový domov ve Slováckém aeroklubu Kunovice, kde sídlí dodnes.

Rozrůstání expozice

Od roku 2017 je Letecké muzeum v Kunovicích neziskovým pobočným spolkem Slováckého aeroklubu Kunovice, muzeum má vlastní samostatné řízení i hospodaření. Svůj provoz financuje především ze vstupného a prodeje služeb (opravy letadel). V menší míře přispívá na provoz muzea město Kunovice a sponzoři a dárci. Město Kunovice navíc bezplatně poskytuje muzeu pozemek. V současnosti je v držení muzea dvacet pět letadel vystavených v expozici (včetně jednoho dronu a jednoho létajícího terče) a sedm letadel umístěných v depozitáři a čekajících na uvedení do stavu vhodného k vystavování.