U našich sousedů na Slovensku, ani ne 30 km od hranic s Českem a Rakouskem, leží Šránecké písky. Jsou to pouštní duny o rozloze až 570 km2 a hned u nich najdete borovicový les a mokřady, jedinečnou kombinaci biotopů. Kdo by si pomyslel, že místo do Afriky můžeme za pouští jet na slovenskou Saharu?

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Ptáte se, kde se tady tolik písku vzalo? Přivál ho sem vítr z řeky Moravy, a to už asi před 2 milióny let. Území patří do soustavy chráněných evropských území Natura 2000.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Výlet za jedinečnými druhy zvířat

Vzhledem k rozmanitosti krajiny se zde na relativně malé ploše setkávají jedinečné druhy zvířat i rostlin. Díky kombinaci písku, borovic a vodní plochy tady najdete mravkolvy, vzácné druhy brouků a motýlů, a pravděpodobně zahlédnete proběhnout kolem i ještěrku zelenou, největší druh ještěrky v ČR i na Slovensku, který je v ČR navíc označený jako kriticky ohrožený druh.

Pokud budete mít štěstí, spatříte prolétnout i překrásného dudka chocholatého nebo vlhu pestrou, která svou pestrobarevností předčí i některé druhy papoušků. V noci jim společnost dělá 11 druhů netopýrů.

Navštívit slovenskou Saharu nebo vojenský újezd?

Zajímavostí je, že Šránecké písky jsou součástí vojenského újezdu Záhorie. Co to znamená? Například to, že dřív bylo potřeba pro vstup do areálu vlastnit povolení. Dnes už sem o víkendu návštěvníci mohou běžně, pokud tedy právě neprobíhá vojenské cvičení. Dny, kdy je oblast uzavřená, najdete na stránkách slovenského Ministerstva obrany.

Duny slouží vojákům jako dopadové plochy pro jejich střely. Tento fakt lze brát jako pozitivní, protože místo je díky vojenskému území de facto pod ochranou. Vzhledem k vojenskému využití se zde nemůže těžit dřevo, provádět zemědělská činnost, a právě díky tomu si zde může příroda zachovat svůj jedinečný charakter.

Už jste slovenskou Saharu navštívili, nebo se sem teprve chystáte?