Tam, kde se ještě před rokem rozkládala vesnice Hasankeyf, je nyní možné spatřit hladinu nové turecké přehrady jménem Ilisu. Spoutání řeky Tigris bylo dokončeno a osídlení staré více než 12 000 let zmizelo v hlubinách. Mnozí nazývají tento projekt destrukcí, jiní naopak pokrokem.

Návštěvnické centrum v budovaném turistickém komplexu u nově vystavené vesnice Hasankyef

Více než sedm set rodin bylo přesunuto do nově vybudované zástavby, nazvané opět Hasankeyf, ležící asi tři kilo-metry od jejich původních domovů na druhé straně řeky. Mezitím na břehu přehrady vyrůstá nové archeologické centrum, do nějž byly přemístěny některé historicky cenné stavby a velké množství unikátních artefaktů.

Přesuny staveb jsou náročnou prací

ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC

O civilizacích vzkvétají-cích před tisíci let mezi řekami Eufrat a Tigris se každý z nás učí již na zá-kladní škole. Pás země nazývaný úrodný půlměsíc zrodil říše Sumeru, Elamu, Babylonie, Akkadskou říši a mnohé další. Není proto divu, že vesnice Hasankeyf, ležící na březích řeky Tigris, patří k místům s nejdelším kontinuálním osídlením na světě. Lidé zde žijí již déle než dvanáct tisíc let.První významnější roli mělo místní osídlení v době, kdy patřilo pod nadvládu Římské říše. Im-periální armáda si zde zřídila svoji základnu, kde byla například umístěna II. Legie Partica založená císařem Septimiem Severem pro útok na Parth­skou říši. Ve městě byla vybudována pevnost, jež měla chránit jednu z posledních východních výsp obrovské říše. V pátém století našeho letopočtu je doložen také biskup pocházející z města Cepha,jak se osídlení tehdy nazývalo, což dokazuje jeho důležitost i rozvinutou lokální infrastrukturu.

ELEKTŘINOU K PROSPERITĚ?

Jednou z unikátních místních památek, která je nyní však na dně přehrady, je středověký most. Archeo­logové předpokládají existenci mostu již v době římské, ale chybí pro ni důkazy. Ty však přicházejí s muslimskými dobyvateli v 7. století, kteří se o stojí-cím mostě zmínili. Město neslo během arabské vlády jméno Hisn Kayfa. S pří-chodem dynastie Ajjúbov-ců ve 13. století se objevilo jméno Hasankeyf. Během různých bojů o lokální moc se stalo Hasan-keyf často odměnou za loajalitu či místem k dobývání, to vše však ukazuje na význam místního osídlen íi velké možnosti zisků z tamního obchodu. Na počátku 14. století se oblasti zmocnila Osmanská říše a její atraktivita pomalu upadala. V té době zde žily tisíce rodin v do-mech, ale také v jeskyních vytesa-ných do okolních skal. Nejdivočejší odhady velikosti starověké popula-ce mluví až o 100 000 obyvatelích, i když realita bude jistě o něco nižší. Dnes v okolí přebývá jen něco přes tři tisíce obyvatel. Práce na samotné přehradě začaly v roce 2006, ale již před tím provázely celý projekt protesty místních starousedlíků, ochránců památek, ekologů i některých politiků. V roce 2009 od projektu odstoupili mnozí evropští partneři v čele s Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Jejich důvodem byly hlavně obavy o ekologické, kul-turní, ale také společenské dopady projektu na velice unikátní lokali-tu. Turecká vláda argumentuje tím, že projekt přinese zemi elektřinu a díky ní i větší prosperitu. Proti stavbě se staví také Irák, jelikož se bojí dopadů na vodní hospodářství své země.

Přehrada Ilisu by měla výrazně přispět k energetické politice Turecka

Přehrada Ilisu

HASANKEYF 21. STOLETÍI

přes stoupající hladinu vody bylo ještě na jaře letošního roku stále možné vidět stovky jeskyní, které nesou stopy po dávném osídlení. Mnohé z nich přečkají i nynější potopu, protože jsou vysoko v kopcích. Tyto dávné příbytky nyní je a bude možné navštívit i v době plně naplněné přehradní nádrže. Avšak mnoho těch, které již nyní pohltila přehrada, bylo osídlených ještě před pár desítkami let. V březnu roku 2021 byla zdejší lokalita naprosto prázdná. Mezi skalami a ruinami domů se nepohybovali turisté, ani místní ani zahra-niční. Bylo tedy možné si vše v klidu prohlédnout. Na řadě míst byly stále vidět pozůstatky každoden-ního života, a není se čemu divit. Některé z jeskyní i domů byly obývány ještě poměrně nedávno. Mnozí obyvatelé nově vzniklé vesnice Hasankeyf vzpomínají na to, že se v nich narodili a prožili velkou část svého života. Megalomanský projekt tak nepohřbívá pouze historii starou stovky let, ale také vzpomínky, jež mají lidé stále v živé paměti.Nad přehradou nejsou však k vidění pouze domy a jeskyně, je zde také možné nalézt pozůstat-ky opevnění a kamenné mešity s minarety, nejstar-ší z 12. století. Jejich kouzlo spočívá hlavně v jisté neměnnosti, jelikož žádná z nich neprošla od svého vybudování žádnou „moderní“ přestavbou. Samotné kouzlo dávného života člověka nechce ze zbytků Hasankeyf pustit. Okolní krajina a celá zdejší scenerie jsou prostě ohromující.

Mauzoleum Zaynal Beg Türbesi vybudovali v 15. století na počest významného člena Akkojunluské říše.

PŘESOUVÁNÍ MAUZOLEA

Opravdu unikátní místní památkou bylo mau-zoleum Zaynal Beg Türbesi, kdysi postavené pro prince z rodu Ak Kojun, jenž v 15. a 16. století ovládal celé dnešní východní Turecko. Při stavbě přehrady bylo 12. května 2017 přesunuto na druhý břeh řeky, a nyní je možné ho navštívit v rámci nově budovaného muzejní-ho komplexu. Celá operace byla unikátním projektem, který si vyžádal obrovské úsilí z řad dělníků a expertů na přesun památek, a to nemluvím o obrovských finančních nákladech. Fotografie hrobky, pohybující se na kolečkách na své nové umístění, obletěly svět. Tuto stavbu ve středoasijském stylu pokrývá velké množství barevných kachlů, i tím se odlišuje od tradičních místních muslimských hrobek. I po svém přesunu je symbolem celé lokality a její návštěva patří k zá-kladním povinnostem každého turisty. Další monument, jenž byl přesunut do nově vznika-jícího komplexu, je minaret mešity El Rizk. Jeho štíhlou siluetu je možné vidět prakticky okamžitě a nikoho nenechá na pochybách o schopnostech dávných stavitelů. Přesunut byl také několik století starý hammám, vážící více jak 1600 tun, došlo k tomu 6. září 2018 po speciálně připravené cestě. O několik měsíců později, přesněji 21. prosince 2018, byla na speciálním vozidle přemístěna i šest set let stará mešita Eyyubi.

Mauzoleum Zaynal Beg Türbesi vybudovali v 15. století

BUDOUCÍ STŘEDOBOD TURISMU

Památkou, kterou již není možné spatřit, je most přes řeku Tigris, respektive jeho pozůstatek. Obrovský most byl postaven ve 12. století a tvo-řilo ho pět oblouků. Místním sloužil po generace, než ho zničilo zemětřesení, poslední ránu mu daly stoupající vody přehrady Ilisu. Mnoho pamětihod-ností zmizelo za cenu pokroku, mnoho jich ale bylo zachráněno. Návštěva okolí vesnice Hasankeyf je i v 21. století neopakovatelným zážitkem. V březnu roku 2021 byly z bývalé vesnice vidět jen zbytky domů čnějící kousek nad hladinu a jeskyně za-hloubené vysoko do okolních kopců. Kvůli celosvětové pandemii COVID­19 a obecnému strachu z cestování jsou lodě přivážející turisty na druhý břeh řeky Tigris spíše výjimkou než pravidlem. Přesto se tu i v této době turista sem tam vyskytne, má totiž unikátní mož-nost vidět vše bez davů dalších návštěvníků, a to jak místních, tak zahraničních. Toto místo se jednou stane středobodem zdejšího turistického průmyslu a zaplaví ho davy lidí, stejně jako vody řeky zatopily vesnici přežívající na tomto místě více než 12 000 let.

Chcete se podivat na přednášky - promítaní od Jirky či mnoha dalších cestovatelů? Navštivtě CESTOLUB :)

https://www.cestoklub.cz

Jiří Kalát

Je cestující pisálek přednášející pro lidi, kteří rádi naslouchají. Miluje Blízký východ a severní Afriku, ale rád se toulá kdekoliv, kde je možné zažít nějaké to dobrodružství či poznat něco nového. Jeho specialitou je dění v Izraeli a na území Palestinské samosprávy. Pro neutuchající fascinaci tématem se rozhodl přestěhovat do Jeruzaléma. Zde se mu poštěstilo rok žít, pracovat a mohl se tak podívat pod pokličku tamního konfliktu, poznat jeho aktéry a zažít jen těžko představitelné situace. O svém pobytu vydal také knihu. Pod názvem Všichni tady lžou se ukrývá surový cestopis s přesahem do roviny společenské, politické i historické.