Podíváme-li se na seznam pěti set nejznečištěnějších měst světa (podle koncentrací PM2.5), bude snadné vysledovat poměrně jasný vzorec – naprosto zde dominují asijská města. V první řadě s Indií, která obsadila hned deset z prvních jedenácti míst, následovaná Čínou, Pákistánem a Bangladéšem. Která jsou nejznečištěnější města jednotlivých světadílů?

ASIE - KÁNPUR (INDIE)

Dvanácté nejlidnatější město Indie leží ve státu Uttarpradéš. Roční průměrné koncentrace PM2,5 dosahují 173 μg/m3(v ČR je imisní limit 10 μg/m3). Znečištěný není ve městě jenom vzduch, ale také voda. Problematické je rovněž nakládání s odpady. Podle dostupných informací se v blízké době nečeká žádné zlepšení.

AFRIKA - BAMENDA (KAMERUN)

Nejvíce znečištěné město světa mimo území Indie. Za špatný vzduch zde může mohutné odlesňování a také změny v počasí způsobené globálními změnami klimatu. Roční průměrné koncentrace PM2,5 dosahují 132 μg/m3. Stejně jako v indickém Kánpuru je zde obtížný přístup k pitné vodě.

AMERIKA - COMUNA DE COYHAIQUE (CHILE)

Malé chilské město (zhruba 60 tisíc obyvatel) rovněž doplácí na změny klimatu. Úbytek dešťů (až o 75 % ve srovnání s předchozími lety) spolu s odlesňováním, rozšířeným vařením na otevřených ohništích, dopravou a průmyslem dělají ze vzduchu v tom-to městě smrtonosný koktejl. I tak se ale nacházíme na polovině hodnot z Bamendy.

EVROPA - TUZLA (BOSNA A HERCEGOVINA)

Hned první dvě evropská města s nejvíce znečištěným ovzduším najdete v Bosně a Hercegovině. Tuzle náleží ve světovém žebříčku 86. místo, Lukavac je 89. Město se 120 tisíci obyvateli v roce 2018 hlásilo 136 předčasných úmrtí spojených se špatným vzduchem a 1339 případů akutní bronchitidy u dospělých. Vláda země momentálně uvažuje o výstavbě nových bloků uhelné elektrárny poblíž města, takže ke zlepšení v nejbližší době zřejmě nedojde.

ČESKÁ REPUBLIKA - DOLNÍ LUTYNĚ

Třetí největší obec ČR bez statutu města leží v okrese Karviná. Je to ale jen špička ledovce, extrémně zatížený je celý Moravskoslezský kraj. Spojí-li se emise z průmyslu a lokální topeniště, čistého vzduchu se nedočkáte

Zdroj: portal.chmi.cz