Kdo by neznal Golden Gate Bridge? Monumentální oranžová konstrukce patří mezi nejslavnější mosty na světě a je to bezesporu největší symbol San Francisca. Co dalšího o něm ale víte? Napadlo vás někdy, jak se takový most stavěl? Kolik přes něj denně projede aut? Nebo jestli patří mezi nejdelší mosty světa? V tomto článku se tohle vše dozvíte, a ještě mnohem víc. Historie tohoto mostu je totiž zajímavější, než by se na první pohled mohlo zdát. Pojďme se podívat na to, proč je Golden Gate Bridge víc než jen hezký most.

Golden Gate Bridge dnes spojuje San Francisco s Marin County. Průliv, přes který most vede, potom propojuje Sanfranciský záliv a Tichý oceán. Most váží 887 000 tun a jeho celková délka je 2737 metrů – je tedy více než pětkrát delší než Karlův most v Praze. Navzdory tomu, jak je tento americký most slavný, se ale ani zdaleka neřadí mezi nejdelší mosty na světě. Až do roku 1964 se jednalo o nejdelší visutý most na světě; dnes je Golden Golden Bridge mezi visutými mosty až na šestnáctém místě.

Proč Golden Gate Bridge málem neexistoval

Postavit most Golden Gate ovšem nebyl žádný med.

Když ještě v průlivu Golden Gate žádný most nestál, převoz z jedné strany průlivu na druhou zajišťoval trajekt, a to od roku 1820. O nějakých sto let později už trajekt přepravoval přibližně dva a půl milionu aut ročně, což vedlo k myšlence usnadnit dopravu přes průliv postavením mostu.

Pro širokou veřejnost by nový most znamenal významné usnadnění každodenního života. Pokud ale provozujete výdělečný trajekt, který dosud představoval jediný způsob přepravy přes záliv, budete mít na situaci jiný názor.

Asi tedy není těžké uhodnout, kdo spuštění stavebního projektu zdržoval. Ano, jednalo se o provozovatele trajektu, Southern Pacific Railroad. Tato firma vedla mnoho právních sporů ve snaze zabránit stavbě Golden Gate Bridge.

To ale nebyl ani zdaleka jediný problém. Proti stavbě mostu se vyjádřilo také válečné ministerstvo USA, které se obávalo, že se most stane snadným terčem k bombardování. Panovaly také obavy, že do mostu budou při špatném počasí narážet lodě.

Nemluvě o tom, že podmínky pro stavbu takové konstrukce nebyly vůbec ideální. Kvůli silným přílivům a odlivům, proměnlivému počasí a častému zemětřesení v okolí Sanfranciského zálivu se zdálo téměř nemožné postavit most.

A aby toho nebylo málo, v roce 1929 přišla velká hospodářská krize, právě v době, kdy už se zdálo, že se stavbou Golden Gate Bridge i přes všechny nepříznivé okolnosti začne. Najednou tuto obrovskou stavbu nebylo z čeho zaplatit. Město ale přišlo s řešením financovat projekt ve formě dluhopisů, což nakonec obyvatelé Kalifornie schválili v místním referendu. Dluhopisy ve výši 35 milionů dolarů byly splaceny až v roce 1971.

Jak se stavěl Golden Gate Bridge

Stavba mostu navrženého Josephem Baermannem Straussem, Leonem Moisseiffem, Irvingem Morrow a Charlesem Altonem Ellisem byla schválena v roce 1930; stavba však byla zahájena až o tři roky později – 5. ledna 1933.

Realizovat konstrukci takových rozměrů nebylo v té době vůbec jednoduché a při samotné stavbě mostu se také musely překonávat různé komplikace.

Nejdříve ze všeho se stavěly dva pilíře, které dosahují výšky 227 metrů nad mořem a drží celý most. Postavit základy jižního pilíře bylo asi nejobtížnější. Dočasné molo používané při stavbě bylo dokonce dvakrát zničeno, jednou při bouřce a podruhé nárazem parníku.

Ani instalace dvou nosných lan nebyla jednoduchá. Dělníci pracovali několik měsíců ve výšce 227 metrů při rychlosti větru dosahující 72 km/h. Bezpečnostní síť zachránila mnoho životů, přesto se stavba neobešla bez obětí. V únoru 1937 se totiž zřítilo lešení a deset mužů zemřelo. Celkem si stavba Golden Gate Bridge vyžádala jedenáct obětí.

Nosná lana mostu jsou mimochodem dlouhá 2331 metrů a skládají se z 27 572 pramenů. Pokud by se rozpletly, jejich délka by byla 128 748 kilometrů – to znamená, že by třikrát omotaly celou zeměkouli.

Golden Gate Bridge byl zdárně dokončen a slavnostně otevřen 27. května 1937. První den byl most přístupný pouze pro chodce; auta na něj mohla vyjet až následující den.

Další zajímavosti

V době svého dokončení byl Golden Gate Bridge nejdelším a nejvyšším visutým mostem na světě.

Barva mostu byla vybrána z důvodu bezpečnosti. V době vzniku Golden Gate Bridge bylo ve zvyku stavět černé mosty, ale v tomto případě se zvolila oranžová barva, aby byl most dobře vidět i v mlze, která se v oblasti často vyskytuje. Odstín se jmenuje International Orange a používá se také pro astronauty NASA nebo míče v americkém fotbale. Po svém prvotním nátěru byl celý most natřen pouze dvakrát v letech 1965 a 1995.

Protože San Francisco se nachází mezi tektonickými zlomy San Andreas a Hayward, riziko zemětřesení je veliké. S pokrokem technologií se postupně zvýšila bezpečnostní opatření proti seismické aktivitě a na mostu jsou nainstalována čidla monitorující pohyb konstrukce způsobený zemětřesením.

Přes Golden Gate Bridge už od svého otevření přejely více než dvě miliardy vozidel. Denně je to přes 120 000 aut.

V San Franciscu mimochodem najdete ještě jeden méně známý most: San Francisco–Oakland Bay Bridge (zkráceně Bay Bridge). Tento most byl dokonce otevřen o několik měsíců dříve než Golden Gate Bridge, a to 12. listopadu 1936. Je více než dvakrát vytíženější a delší než jeho slavnější kolega – denně přes něj projede přibližně 260 000 aut a jeho celková délka je 7180 metrů.

Golden Gate Bridge je bohužel také jedním z nejčastějších míst na světě, kde dochází ke spáchání sebevraždy. Odhaduje se, že od jeho otevření z něj skočilo asi 1700 lidí. Většina z nich nepřežila, neboť úmrtnost je zde vysoká – 98 %. Městu však tato situace není lhostejná, a proto začalo budovat bariéry, které mají neštěstím do budoucna zabránit. Dokončeny by měly být v roce 2021. Při procházce po mostě Golden Gate si také můžete všimnout krizových telefonů určených k poskytnutí psychologické pomoci lidem, kteří na most přišli s úmyslem ukončit svůj život. Kromě toho na mostě také hlídkují strážníci ve snaze včas zasáhnout.

Dozvěděli jste se něco nového o jednom z nejslavnějších mostů na světě? Už jste se po Golden Gate Bridge v San Franciscu někdy sami prošli?

Michaela Ordošová

Míša je pořádkumilovný introvert, který podezřele často opouští svoji komfortní zónu. Například studiem a prací v Londýně, procestováním východní a jihovýchodní Asie na vlastní pěst nebo povídáním o sólo cestování na svém Youtube kanále. Její cesty můžete sledovat také na Instagramu.