Dlouhou historii Ománu dokládají četné archeologické nálezy. Nyní se archeologové pokoušejí odhalit tajemství 2 000 let starých obřadních kamenných monumentů v Sultanátu.
Ministerstvo pro kulturní dědictví a turismus spolu s týmem archeologů z České republiky, Itálie, Rakouska a Jordánska provádí výzkum ke studiu „trilitů“, rituálních kamenných monumentů z doby železné.

Foto:Roman Garba

Trility

Trility jsou rozšířené v krajině po celé jihovýchodní Arábii od Hadramautu v Jemenu po Ras al Hadd. Skládají se ze tří vztyčených plochých kamenů nakloněných směrem dovnitř tak, aby vytvořily pyramidu, a často jsou uspořádané v řadách podél vyschlých vodních toků. Výzkum, který započal koncem roku 2018, dosud pokračuje. Planovaná expedice ke konci roku 2020 byla kvůli pandemii COVID-19 odložena na další rok.
Uspořádání trilitových kamenů s ohništi označuje prostor zvláštního významu, který se dosud archeologům nepodařilo plně objasnit. Pravděpodobně se jednalo o rituální monumenty dávných kočovníků.

Foto: Roman Garba

Tým archeologů

Ke členům týmu archeologů patří Roman Garba a Maria Pia Maiorano z neapolské University „L’Orientale“ v Itálii, Denis Stefanisko a Dominik Chlachula z brněnské Masarykovy univerzity v České republice, Alžběta Danielisová a David Daněček z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Jakub Trubač z pražské Karlovy univerzity v České republice a ománský archeolog Waleed al Ghafri z Ministerstva pro kulturní dědictví a turismus.
Tým doplňují odborníci na geochronologii Stephanie Neuhuberová z vídeňské BOKU v Rakousku a Jordánec Mahmoud Abbas z Čínské univerzity věd o zemi.
Trility se také pojí k velkými kruhovými ohništi. Archeologové zaznamenali v Ománu více než 441 lokalit s výskytem těchto záhadných kamenných kompozic. Ačkoli se zdá, že označují místa, která měla pro pravěké obřady zvláštní význam, jejich objasnění zůstává dosud tajemstvím, protože poblíž trilitů nebo pod nimi se nenašly lidské kosterní pozůstatky nebo jiné řemeslné předměty.

Foto: Roman Garba

Cíl archeologické expedice

„Jedním z hlavních úkolů naší archeologické expedice byly vykopávky trilitových ohnišť po celém Ománu, abychom nasbírali uhlíky vhodné k radiouhlíkovému datování. Pak bychom se dozvěděli, kdy se konaly trilitové obřady,“ říká Roman Garba, vedoucí archeologické expedice TSMO (Trilith Stone Monuments of Oman). První výsledky z odkrytých ohnišť ukazují, že trilitové monumenty se používaly v období před 2 400 lety až 1 800 lety. To je o 200 let dříve, než původně archeologové předpokládali. Expedice také objevila lokality se dvěma generacemi trilitových monumentů. Radiouhlíkové datování ukazuje na rozdíl 400 let mezi těmito generacemi. Výzkum trilitů se provádí hlavně u města Duqm , kde má expedice TSMO základnu. „Oblast okolo moderního přístavu Duqm představuje jedinečnou kulturní krajinu s doklady osídlení lidmi od období paleolitu až do pozdní doby železné. Je zde také jedna z největších koncentrací trilitových monumentů v Ománu,“ dodává Waleed al Ghafri, ománský archeolog. V Duqmu učinila expedice TSMO dva další objevy. Prvním z nich bylo prehistorické pobřežní osídlení u laguny v oblasti s vysokou koncentrací trilitových monumentů. Sesbírané bronzové artefakty a vzorky uhlíků podaly důkaz o osídlení lidmi od starší doby železné (před 2 800 až 2 300 lety). „Jakékoli chronologické sladění by v podstatě mohlo velmi přispět k pochopení funkce trilitů, zejména v oblasti Duqm,“ říká Maria Pia Mairorano.

Foto: Roman Garba

Foto: Roman Garba

Druhý objev

Druhý objev představovaly kamenné nástroje zhotovené před 70 000 až 100 000 lety a naznačující jednu z tras, kudy se anatomicky moderní lidé rozšířili z Afriky do celého světa. „Předběžná typologická analýza zaznamenaných artefaktů nám umožnila provizorní datování těchto povrchových nálezů do období středního paleolitu s náznaky levalloiské techniky,“ vysvětluje Denis Stefanisko. Důležitým výsledkem první vykopávkové sezóny bylo také přemístění ohrožených trilit monumentu z Duqmu do hlavního ománského města Maskatu, kde jsou trvale vystaveny v Národním muzeu.

Foto: Roman Garba

U trilitu z Wadi Sayy v Duqumu byla provedena dokumentace ve 3D, všechny kameny byly vykopány, pečlivě označeny a zabaleny. Rozebraný monument o váze téměř 900 kilogramů byl převezen 600 km do Národního muzea v Maskatu, kde byla provedena jeho rekonstrukce do trvalé expozice.
„Těší nás, že přispíváme k informovanosti širší veřejnosti a zachováváme část historického dědictví Ománu budoucím generacím,“ vyjádřil se Sultan al Bakri, generální ředitel pro archeologii na Ministerstvu pro kulturní dědictví a turismus.

Liju Cherian
@Cherianmathiker