Vybaví se vám při názvu Lipsko jen bitva u Lipska a veletrhy z dob NDR? Pak je nejvyšší čas opravit si názor, dnešní Lipsko je moderní metropolí, která dokázala například rozpadající průmyslovou čtvrť přeměnit v pulzující srdce moderního umění. Objevte s námi Lipsko a proč New York Times zařadil Lipsko na seznam 52 míst, které musíte vidět.

Lipská čtvrť Plagwitz © PK Fotografie

Rok industriální kultury

Rok 2020 byl rokem industriální kultury a také tedy velkým tématem i v Lipsku. Aby ne, vždyť lipská čtvrť Plagwitz je první plánovaně založenou a rozvíjenou průmyslovou čtvrtí v Německu. Historie Plagwitz je spojena s osobou Dr. Carla Erdmanna Heineho, jehož vize a nasazení učinily z Lipska mezi lety 1840 a 1880 průkopníka německé industrializace. Heine se nadchnul pro revoluční dopravu po železnici a hospodářské využití vodních cest. Výsledkem bylo otevření prvního průmyslového nádraží v Plagwitz-Lindenau a budování kanálu pro lodní dopravu mezi Lipskem a Hamburkem. Vizonář Heine koupil obrovské louky a pole a využil je k výstavbě bytů a průmyslových areálů. Jeho zásluhou se zde začaly usazovat další podniky, které lákalo ideální napojení na dopravní tepny. Právě spojení dopravy s jedinečnou kombinací bytů a pracovních míst pohromadě vedlo k bouřlivému rozvoji průmyslu v Lipsku.


Bývalá továrna Buntgarnwerke v lipské čtvrti Plagwitz © PK Fotografie

Po roce 1920 ale docházelo v důsledku krize, války a socialistického plánovaného hospodářství k postupnému úpadku někdejšího průmyslového zázraku. Po roce 1989 pak došlo k definitivnímu zániku Plagwitz, komíny, které kouřily jedno a půl století, nadobro vyhasly. Podniky byly uzavřeny, obyvatelé se odstěhovali a prázdné budovy podléhaly zubu času. V průmyslových podnicích v Lipsku ubylo přes 90.000 pracovních míst, většinou právě v Plagwitz. Kdysi výstavní čtvrť se změnila v město duchů: opuštěné domy, prázdné tovární budovy, koleje zarostlé plevelem a místo kanálu stoka.

Znovuzrození pro umění

Díky novým vizionářům z Lipska se podařilo úpadek zastavit a průmyslová čtvrť povstala jako bájný Fénix z popela. Dnes je bývalé průmyslové území čtvrtí Plagwitz a Lindenau o rozloze 90 hektarů jedinečným památníkem industriální architektury. Většina stavebních komplexů z průkopnických dob a rané moderny naštěstí přežila těžká léta a po restaurování opět získala svůj jedinečný šarm. Rozsáhlé industriální komplexy vystavěné ze solidních cihel a impozantní mosty přes kanál Karla Heineho jsou dodnes svědky industrializace v 19. století. Do míst, kde dříve rachotily přádelny, kouřily komíny a pracovaly tisíce dělníků, se za posledních dvacet let vrátil život. V bývalých továrních halách vznikly exkluzivní lofty a především kulturní a umělecká centra s mezinárodním věhlasem jako Baumwollspinerei (bývalá přádelna bavlny), Kunstkraftwerk (bývalá teplárna), Westwerk nebo Tapetenwerk (bývalá továrna na tapety). To byl také důvod, proč si Lipska všimli i v New York Times a zařadili Lipsko mezi 52 míst světa, které musíte navštívit v roce 2020.

Lipská Baumwollspinnerei © PK Fotografie

Spinnerei – přádelna umění

Baumwollspinnerei byla kdysi největší přádelnou bavlny v Evropě, dnes je to synonymum pro dynamickou uměleckou scénu. Od ukončení provozu v roce 1992 se prostor stále mění, dnes se zde spřádá moderní umění nejlepší kvality. Své ateliéry a studia zde má na 100 umělců z celého světa, spolu se 12 galeriemi a neziskovým prostorem v Halle 14. Třikrát do roka zde probíhá jedinečná prohlídka galerií, která láká milovníky umění z celého světa. Klíčovou postavou tzv. „Nové lipské školy“ je umělec Neo Rauch, jehož ateliér byl ve Spinnerei jeden z prvních. Čekací listina na jeho obrazy se zdá být každým dnem delší a jedno z jeho děl vlastní i herec Brad Pitt.

Halle 14 v lipské Spinnerei © Daniel Koehler

Kunstkraftwerk

Jen 400 metrů od Spinnerei se nachází Kunstkraftwerk Leipzig, bývalá teplárna, dnes centrum současného umění, kultury a designu. Od roku 2016 zde v různých halách probíhají výstavy. Těžištěm jsou immersivní umělecké projekty, které svou zvláštní formou korespondují s industriálním prostředím a spojují různé formy umění a moderní technologie. O nevšední zážitky se postará největší projekční systém v celém Německu. Aktuálně se zde mohou návštěvníci v multimediální umělecké instalaci doslova ponořit do děl nizozemského malíře Vincenta van Gogha.

Kunstkraftwerk © Tom Williger

Westwerk

Westwerk na Karl-Heine-Straße úžasně spojuje umění, hudbu a kulturu. Jsou zde ateliéry umělců, zkušebny hudebních skupin a kanceláře vyhlášených architektů. V kavárnách a volných prostorách probíhají výstavy a koncerty lákavé pro mladé kreativní umělce. Právě díky nim získala Karl-Heine-Straße svůj věhlas a jedinečný šarm, neposedět v některé z místních hospůdek by byl hřích.

Westwerk © Tom Williger

Tapetenwerk

Bývalá továrna na tapety ve čtvrti Lindenau je další typickou ukázkou industriální architektury. Do roku 2006 se zde vyráběly tapety, od roku 2007 zde „vyrábí“ svá díla umělci, designéři, architekti a kreativní řemeslníci.

Tapetenwerk © PK Fotografie

Panometer

Další fantastickou stavbou, která získala druhý život, je Panometer, tedy vlastně bývalý plynojem na jihu Lipska. Kruhová stavba plynojemu vysoká 32 metrů a s obvodem 110 metrů byla postavena v roce 1910. Od roku 2003 slouží jako jedinečný výstavní prostor pro panoramatické instalace. Od roku 2020 do léta 2021 zde mohou návštěvníci na 3 500 čtverečních metrech obdivovat panorama Yadegara Asisi „Carolina zahrada: Návrat do ráje“, doplněnou výstavu trojrozměrných modelů hmyzu v nadživotní velikosti. Návštěvníci zde mohou sledovat přírodu z perspektivy včelky opylující heřmánek, simulace dne a noci, zvuky, pachy a speciálně komponovaná hudba zážitek ještě umocňují.

Arena lipského Panometru © PK Fotografie

Moderní architektura

Městská architektura dodává unikátní atmosféru i samotnému centru Lipska. Nenajdete v Evropě druhé město se srovnatelně uceleným systémem arkád a průchodů uvnitř města, vytvořeným během staletí obchodních a veletržních aktivit. Přičemž ze třiceti arkád je 20 historických. Zachovalé historické obchodní paláce a nádvoří z období renesance, baroka a secese se harmonicky mísí s moderními budovami 20. a 21. století. Nejslavnější a pravděpodobně nejpůvabnější arkádou je Mädler Passage, jejíž historie je spojena s oblíbenou restaurací Auerbachs Keller.

Skleněná kopule Mädlerovy pasáže © Harald Göbl

V souvislosti s moderní architekturou samozřejmě nelze nezmínit ultramoderní komplex výstaviště Lipského veletrhu vystavěný v 90. letech 20. století. Lipský veletrh je právem pokládám za „otce všech veletrhů“, vždyť císařské právo k pořádání veletrhů udělil Lipsku již v roce 1497 císař Maximilian.

Lipský veletržní areál © Tom Schulze

Porsche a BMW

Dříve než vůbec dorazíte k Porsche Leipzig, prozradí vám jedinečná architektura, že se jedná o víc než jen výrobní zařízení. Zákaznické centrum ve formě diamantu je vidět na míle daleko a slibuje neopakovatelný zážitek z návštěvy. Můžete absolvovat prohlídku závodu, ochutnat vynikající jídlo nebo se dokonce projet po závodním okruhu.

Pozadu nezůstává ani BMW Leipzig. Velkolepá architektura závodu architektky Zahy Hadid získala několik ocenění a místní závod patří nejmodernějším automobilkám na světě. Od roku 2005 se zde denně staví až 740 aut, ke kterým se v roce 2013 přidal model elektroauta BMW i3.

Rudi Bar © PK Fotografie

Paulinum

Lipská univerzita je druhou nejstarší v Německu, v roce 2009 oslavila 600. výročí svého založení. V roce 2004 byla vyhlášena architektonická soutěž na nový kampus, velkolepé plány nizozemského architekta Ericka van Egeraara vzdaly hold historii. Komplex má novou přednáškovou halu, budovu kostela Paulinum, auly, fakultní budovy i kavárnu. Opraveny a rozšířeny byly i stávající univerzitní budovy a Lipsko se tak dnes může chlubit moderním a architektonicky cenným kampusem.

Večerní Augustusplatz: napravo budova Paulina, nalevo City-Hochhaus. © Steve Hänisch

Karl-Heine-Kanal © PK Fotografie

Kdyby vás snad všechna ta fascinující architektura a umění zmohly, můžete posedět v některé z mnoha kaváren, restaurací a hospůdek, ponořit se do nákupních center i malých obchůdků nebo absolvovat jízdu na kanálu Karla Heineho lodičkou.

360° video z projížďky na kanálu Karla Heineho

Lipsko má co nabídnout v každou denní i noční hodinu a v každém ročním období. Navíc se tak dynamicky rozvíjí, že ho můžete navštěvovat i každoročně a stále objevovat něco nového.

Kaiserbad © PK Fotografie