Bulharsko se pyšní ne méně než sedmi horskými pásmy a rozmanitou krajinou ideální k pěším a cyklistickým túrám, lezení a pozorování zvěře. Na první pohled je také patrné bohatství bulharských dějin a kultury.

V Bulharsku je nesčetně kostelů i pravoslavných klášterů plných živých ikon, malebných vesniček s hrázděnými domy, dlážděnými uličkami a s obrozeneckou architekturou z 19. století i dramatické připomínky dějin země od thráckých hrobek a římských rozvalin přes středověké pevnosti, osmanské mešity po komunistické památníky, které se pozvolna rozpadají. Bulharská města návštěvníky zaujmou bohatými muzei a galeriemi, parky i kavárnami a restauracemi, jež nabízejí silnou kávu, poctivou kuchyni i živou konverzaci. Zabředli jsme na náboženské památky, pojďme si nějaké představit.

Rilský klášter, Bulharsko / foto shutterstock

V mírumilovném lesnatém údolí jižně od Sofie, hlavního města Bulharska, sídlí největší a nejproslulejší duchovní poklad země, Rilský klášter. Bývalé centrum učenosti a kultury posilovalo ducha národa během osmanské okupace. Klášter, který je součástí UNESCO, vyrostl z původní poustevny z 10. století a časem byl mnohokrát přestavován. Jeho zdobné oblouky a cenné fresky i ikony vytvářejí klidnou, výlučnou atmosféru. Další významnou památkou je Pamětní kostel Alexandra Něvského, nádherný pravoslavný kostel majestátně se tyčící nad střechami Sofie. Byl vybudovaný na počest ruských vojáků padlých v rusko-turecké válce (1877–78). Stavěl se třicet let, dokončen byl roku 1912.

město Plovdiv, Bulharsko / foto shutterstock

Hrobky, Plovdiv a Levski

Bulhaři jsou oprávněně hrdí na své dědictví a příslušníci starobylých kmenů, z nichž vzešel vůdce otroků Spartakus či polobožský hráč na lyru Orfeus, byli fantasticky dovednými umělci a řemeslníky. Nejviditelnějšími památníky jejich kultury jsou dnes zdobné hrobky, které byly vykopány v jižním a středním Bulharsku. Nejpůsobivější z nich je úchvatná královská hrobka ve tvaru úlu u města Kazanlak, vyzdobená překvapivě dokonale zachovalými nástěnnými malbami s výjevy z vozatajských závodů či hostin.

Další místo stojící za zmínku je město Plovdiv. Umělecky založený a příjemný Plovdiv nabízí návštěvníkům skvělou alternativu k Sofii. K chodcům mimořádně vstřícné a bezpečné studentské město nabízí spoustu skvělých restaurací, barů, galerií a dynamickou kulturní scénu. Půvabné Staré Město se pyšní domy z doby obrození v dlážděných uličkách, muzei, galeriemi a honosným římským amfiteátrem; moderní čtvrť Kapana nabízí přímočaré nezávislé kavárny a bary, v nichž je radost strávit večer.

Památník Vasila Levskiho, Bulharsko / foto shutterstock

Též nesmíme opomenout významného Bulhara Vasila Levskiho. Jeho jméno uvidíte na tabulích s názvy ulic či veřejných budovách po celé zemi. Vasil Levski - „Apoštol svobody“ a bulharský národní hrdina číslo jedna. Levski byl původně pravoslavným mnichem, uprchl však do Bělehradu, aby se připojil k revolučnímu boji proti Turkům. Později se vrátil, aby cestoval po Bulharsku, kde zakládal síť revolučních výborů. Byl charismatickým a schopným vůdcem hnutí za nezávislost - v prosinci 1872 byl zajat a v únoru 1873 oběšen v Sofii. Na místě jeho popravy dnes stojí Levskiho památník.

Varna

Je třetím největším městem Bulharska a největším městem na pobřeží, Varna. Populární je zejména mezi mladými lidmi. Přes den se lze vykoupat na městské pláži, vypravit se na nákupy do kamenných obchodů nebo do nákupního centra či posedět v kavárně nebo restauraci. Po setmění Varna nabízí pestrý noční život. Přestože se jedná o moderní město, na své si přijdou i milovníci památek a nejrůznějších unikátů. Tak například zdejší most Asparouhov je nejdelší v celém Bulharsku, měří dva kilometry. Spojuje centrum města s rezidenčními čtvrtěmi Asparouhovo a Galata.

Varna má tisíciletou historii, v místě dnešního přístavu kdysi bývala thrácká rybářská vesnice. Název pochází ze staré bulharštiny a má stejný význam jako thrácké Odessos, tedy „místo ležící u vody“. Ve 13. a 14. století byla Varna významným mezinárodním přístavem obchodujícím například s Benátkami a Janovem. Ve městě a jeho blízkém okolí je „rozeseto“ více než 150 kulturních a historických památek z nejrůznějších období. Mezi nejznámější patří římské lázně ze 2. století, katedrála Nanebevzetí Panny Marie z roku 1886 a kostel sv. Athanasia ze 13. století. Nejeden turista ocení návštěvu planetária Mikuláše Koperníka, letního divadla, Muzea Černého moře či akvária.

Park a palác Evksinograd, Varna, Bulharsko / foto shutterstock

Tipem na skvělý výlet je Kamenný les, stojící zhruba 20 km směrem na západ od Varny. Tato unikátní přírodní památka světového významu má podobu téměř 250 hektarů velkého pole plného kamenných, až sedm metrů vysokých sloupů. Jejich stáří je odhadováno na 50 miliónů let. Lokalita se táhne mezi Varnským jezerem a vesničkou Slančevo po obou stranách silnice spojující Varnu se Sofií. Velkou atrakcí je palác Evksinograd. V roce 1882 ho nechal postavit Alexandr Batenberský, první princ novodobého Bulharska osvobozeného z osmanské nadvlády. Původně se jmenoval Sandrovo podle italského jména Alesandro. O čtyři roky později byl odkoupen státem a stal se letním sídlem panovníků.

město Nessebar, Bulharsko / foto shutterstock

Nessebar

Dalším známým městem na pobřeží Černého moře je Nessebar. Město bylo vyhlášeno architektonickou a archeologickou rezervací roku 1956, od roku 1983 je zapsáno v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je známo typicky černomořskou zástavbou dvoupatrových dřevěných domů, tisknoucích se k sobě v křivolakých uličkách, jejich atmosféru dotvářejí četné kostely především z byzantského období – kostel Sv. Jana Křtitele (11. stol.), Sv. Štěpána (10. stol.) s nádhernými nástěnnými malbami z období bulharského národního obrození i kostel Pantokratora. Nejstarším dochovaným kostelem je Bazilika pocházející patrně z 5. století.

V centru města stojí Starý Biskupský palác, který bezesporu patří mezi nejpůsobivější dominanty města. Na okraji starého města stojí unikátní dřevěný větrný mlýn. Vynechat byste neměli ani Archeologické muzeum s rozsáhlou sbírkou ikon a antickou keramikou nebo klášter Sv. Jiří, který je oblíbeným bulharským patronem. Nedaleko přístavu jsou dobře zachovalé hradby, ve městě je dláždění z dob středověku i antického Řecka a Říma. Nessebar je také jedním z nejstarších evropských měst. Město bylo založeno Řeky pod jménem Mesimvra a spolu s Apollonií (se kterou průběžně vedlo boje) se záhy stalo nejvýznamnějším městem v okolí pirgoské zátoky. Své postavení si udrželo po celou antickou éru. Doba soupeření s řeckou Apolonií byla příznačně ukončena vítězstvím Římanů.

Martin Dlouhý

Martin Dlouhý je fotografem, redaktorem magazínu Koktejl a cestovatelem. Za svou kariéru navštívil skoro všechny státy Evropy, sever Afriky a Indonésii. Kromě cestopisných článků realizuje rozhovory a píše také na témata historie, vědy, přírody, gastronomie či enologie.