Křivoklátsko se svým ikonickým hradem z počátku 12. století rozhodně stojí za to navštívit. Kraj Oty Pavla, údolí Berounky a hluboké lesy jsou protkány sítí turistických značek. Pokud si s chutí obujete pohorky, můžete se tady toulat celé dny a stále budete objevovat něco nového. Od starých hradů po botanické skvosty. Jenže se chystá změna, kterou jedni považují za radikální krok kupředu v otázkách ochrany přírody a jiní za zbytečné plýtvání penězi a hrozbu rozvoje oblasti. Budoucí národní park Křivoklátsko vzbuzuje čím dál větší vášně.

Je to státní, tak tu bude park

Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlašování NP Křivoklátsko, který by měl být na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti. Z hlediska majetkoprávního mu do ruky hraje skutečnost, že naprostá většina těchto pozemků je ve vlastnictví státu. Nemusí tedy dojít ke snaze pozemky koupit či v extrémním případě o snahu jejich vyvlastnění. "Nový národní park by měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů. Jde o nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody. Vznik národního parku znamená i významný krok k vytvoření podmínek pro lepší ochranu tohoto území, zejména lesních porostů, ale samozřejmě i rozkvět obcí v regionu," můžeme se dočíst na stránkách Ministerstva životního prostředí. Jenže mnozí místní optimistický pohled ministerstva nesdílí.

Zákaz vstupu do lesa

Česká krajina je extrémně průchozí. Každý, kdo byl někdy na Britských ostrovech, Novém Zélandu nebo v Nizozemí ví, jak často „volnou přírodu“ omezují ploty jasně deklarující soukromý pozemek. My jsme v lesích zvyklí chodit volně. Češi coby národ houbařů nesou jakékoli omezení volného pohybu po krajině velmi nelibě a vyhlášení národního parku přesně tento typ omezení nese. Nicméně faktem zůstává, že už teď je kvůli ochraně přírody vstup na některá místa Křivoklátska zakázán. Jedná se zejména o přírodní rezervace.

Podívejte se, co všechno Křivoklátsko nabízí

Zdroj: Youtube

To nebudeme moct chodit na houby? Na borůvky?“ rozčiloval se jeden z místních. Není důležité, zdali konkrétně on je či není houbař, evidentně šlo o princip. Narážel na to, že v první zóně budoucího národního parku je skutečně vstup povolen pouze po značených turistických cestách. Zároveň je v národním parku jiný způsob lesního hospodaření, což zase vadí lesákům.

Nechrání se divoká příroda

Jedním z argumentů přírodovědců je, že se bude chránit nedotčená příroda. Ovšem lesníci ve svém otevřeném dopise tvrdí, že v případě Křivoklátska jde o lesy pozměněné lidskou činností. „Po staletí se v nich hospodařilo a byly dlouhodobě vychovávány jako lesy hospodářské,“ vysvětlují své stanovisko lesáci. Narážejí tím na fakt, že klasická divočina, do které nesáhla ruka člověka tu prakticky není. Ovšem lesy hospodářské znamená lesy určené pro lesní těžbu, což je s ochranou přírody ve střetu. Lesáci už v roce 2010 vyhlásili v oblasti Lesnický park Křivoklátsko o rozloze 17 000 ha.

Křivoklátsko bylo coby Chráněná krajinná oblast vyhlášeno už v roce 1978 a podle kritiků vzniku národního parku je tento způsob ochrany dostatečný. Kromě toho je v CHKO Křivoklátsko už teď celá řada přírodovědných fenoménů chráněna v podobě maloplošných chráněných území, jako jsou přírodní památky a rezervace. Ovšem v lednu 2022 uvedla vláda ve svém programovém prohlášení záměr vyhlásit zde národní park, a od té doby se na tom pracuje.

Proti vůli starostů

Národní přírodní rezervace Týřov

Národní přírodní rezervace Týřov chrání mozaiku lesních i nelesních stanovišť s ojediněle bohatou florou i faunou od nejnižších poloh Oupořského potoka až po vrcholkové skalní stepi, zvané pleše. Nachází se tady bohatá populace tisu červeného. Z entomologického hlediska tu žije bohatá fauna bezobratlých, vyskytující se zejména na odumírajícím a mrtvém dřevě.

Ministerstvo přírody národní park Křivoklátsko považuje za hotovou věc. „Je v majetku České republiky. A je přece na České republice, která je reprezentovaná vládou a parlamentem, aby - pokud to má tuto hodnotu a všichni odborníci se na tom shodují - zvýšila míru ochrany tohoto území. Klidně udělejme kulatý stůl, pozveme odborníky, pozveme lidi z vysokých škol, pozveme lidi z ochranářské praxe, entomology, biology a všichni se shodnou na tom, že toto území má charakter národního parku,řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy ministr životního prostředí Petr Hladík. Koho by ale zřejmě nepozval, jsou lidí, kteří jsou na Křivoklátsku doma a záměr vyhlášení se jim hrubě nelíbí. Dokonce vznikla petice proti vyhlášení národního parku, kterou podepsalo 11 305 občanů. Zdá se, že rozhodnutí o zřízení národního parku Křivoklátsko už padlo. Proto pokud se tam chystáte, vezměte si mapu a vyrazte na výlet dříve, než začnou platit nová pravidla. Samozřejmě jen tam, kam se to podle pravidel současného CHKO Křivoklátsko smí.

Zdroje: Silvarum.cz, MŽP, Otevřené Křivoklátsko, Seznam Zprávy, LP Křivoklátsko