Koniklece jsou krásné, nápadné a ohrožené. Za jejich úbytkem stojí degradace stanovišť a lidé, kteří mají snahu z vyrýpnutých jedinců udělat ozdobu vlastních zahrádek. „Koniklec otevřený je zařazen vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené zvláště chráněné druhy rostlin. Rovněž v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je uveden v kategorii kriticky ohrožený,píše se v materiálu týkajícím se záchranného programu koniklece otevřeného, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny. Rostliny mají velké květy snadno přístupné pro opylující hmyz, samotné nažky do okolí roznáší vítr a pasoucí se zvířata.

Severní Čechy

Koniklec otevřený

Jednotlivé trsy žijí několik desítek let, ale někdy bez zjevných příčin všechny přes zimu zaniknou. Mohou mít až 100 květů. V dobrých podmínkách druh kvete poprvé obvykle 4. rokem. Vykvétá v dubnu až květnu. Díky klimatickým změnám se v letošním roce objevil dříve.
Zdroj: AOPK

Vulkanické svahy Českého středohoří nabízejí celou řadu lokalit, kam milovníci těchto rostlin každé jaro vyrážejí na výlet a „kontrolu“. Mezi nimi dominuje Holý vrch u obce Hlinná, kde každý najde koniklece mimo jiné i díky pletivu, kterými jsou jednotlivé trasy a rostliny obehnány. Vyskytují se tu jak koniklec otevřený, tak koniklec luční český. Pletivo slouží jako ochrana proti případnému spasení. Najdete je i na Tobiášově vrchu, vrchu u Číčova, na Borči, Kozím vrchu u Ústí nad Labem. „Koniklec je konkurenčně slabý druh a s tím souvisejí problémy na lokalitách. Na většině z nich, ať již stepní, nebo v řídkých borových lesích, se v minulosti páslo nebo zde často působily požáry anebo zde byla přirozeně otevřená vegetace. Po odeznění pastvy, při absenci požárů a navíc s celkovou eutrofizací stanovišť nastaly konikleci zlé časy a jeho lokalit začalo rapidně ubývat. Na většině evropských lokalit je v současné době zapotřebí alespoň minimální management, aby se druh udržel v dobré kondici, Českou republiku nevyjímaje,“ vvsvětlují botanici Dana Turoňová, Roman Hamerský a Čestmír Ondráček v časopise Ochrana přírody. Jinými slovy, pokud tady chceme koniklece mít, musíme se o ně a o prostředí v němž se vyskytují, starat.

Střední Čechy

Za koniklecem lze z Prahy vyrazit například do Brd, konkrétně do přírodní památky Na Horách u Křešína, kde později vykvétají i orchideje. Na několika místech se nacházejí i v okolí Koněpruských jeskyní.

Podívejte se jak krásný je koniklec velkokvětý.

Zdroj: Youtube

Brno

Největší moravské město má svou proslavenou koniklecovou lokalitu přímo na okraji. Přírodní rezervace Kamenný vrch se nachází mezi Kohoutovicemi a Novým Lískovcem. Skrz vede i naučná stezka. Ty první vykvetly na začátku března a další se postupně přidávají. Znají je nejen obyvatelé nedalekého sídliště, ale pořádají se za nimi celé školní výlety. Je jich totiž opravdu hodně a dostanete se k nim nejen pěší chůzí, ale nedaleko jsou i zastávky hromadné dopravy.

Pokud se rozhodnete vydat se z Brna na delší výlet, tak koniklecové louky najdete například v Malých Karpatech.

Znojemsko

Na Znojemsku můžete vyrazit obdivovat koniklece na Cínovou horu na západním okraji Znojma, Relativně běžné jsou i na vřesovištích u Hnanic, Popic nebo v okolí vyhlídky Devět mlýnů. A pokud si chcete udělat delší výlet, vyplatí se vyrazit na asi nejslavnější vinici Znojemska – Šóbes. Krom konikleců cestou pravděpodobně narazíte i na řadu dalších krásných jarních rostlin a navíc budete v případě pěkného počasí odměněni luxusním výhledem.

Zdroj: Brněnský deník, Znojemský deník, Ondráček Č.: Ohrožené rostliny Ústeckého kraje, AOPK