Řecká mytologie obsahuje mnoho fascinujících příběhů, které slýcháme od nepaměti. Jeden z nich je o Filémónovi a Baucis. Žili skromným životem a jediné, co jim ke štěstí stačilo, byla jejich vzájemná láska, kterou se na sklonku jejich životů rozhodli bohové odměnit. Nabídli jim, že pokud se nechtějí po smrti rozdělit, mohou své zbývající dny vyměnit za malinký zázrak. Poskytli jim možnost proměnit se ve dva vzájemně propletené stromy - dub a lípu. Tato symbolika životodárné smrti se táhne celými dějinami a v současnosti se stává reálnou praxí víc než jen romantickým obrazem.

Ekologicky nároční zesnulí

Lidé se čím dál více bojí enviromentálních změn, které může přinést nešetrné zacházení se Zemí, proto také zvažují každou možnou zátěž, jež na naši planetu vrhá lidská přítomnost. V nedávných letech se začalo v tomto směru řešit i téma smrti a pohřbu. Lidé se otevírají ekologičtějším možnostem od tzv. tekuté kremace až po kompostování. Důvod je jednoduchý - konvenční pohřeb do země i klasická kremace jsou ekologicky velmi náročné. A přestože je kremace o něco ,,zelenější", spálení jednoho průměrného člověka stále vypustí do ovzduší zhruba 250 kg oxidu uhličitého, což je stejné množství jako při cestě autem do Pobaltí (nebo Chorvatska) a zpět. To není přitom jediná škodlivá látka, plyny z kremace také často obsahují například rtuť a jiné škodliviny.

Video shrnuje studii společnosti Recompose, která jako první udělala z recyklace hlínu:

Zdroj: Youtube

Navzdory tomu je pro zemi nejšetrnější možností na půdě České republiky ,,zelený” pohřeb. Jedná se o možnost pohřbít zesnulého do země jen v proutěné rakvi a bio oblečení, tak se tělo totiž rozloží rychleji. V těchto případech pak můžete třeba zasadit na místě strom nebo nahradit náhrobní kámen malou dřevěnou destičkou. Tento způsob je pochopitelně tradičnější než konvenční pohřby, i když honosné neekologické památeční obřady se s lidstvem táhnou dlouhé věky. Před přijetím křesťanství to byl běžný způsob nakládání se zesnulými, proto by se spíše mohlo až symbolicky říci, že se jedná o návrat ke kořenům. Z obecních hřbitovů umožňují tuto variantu Praha a od loňského roku také Olomouc.

V přímořských státech jako náhradu klasického pochování ještě mohou lidé využít mořský pohřeb. Ten je sice oproti tomu konvenčnímu ekologičtější, jelikož půda, ve které je člověk pochován, se stejně nevyužije. Ale je to způsob nedosažitelný pro velký počet zemí.

Být kompostován je hlína!

Ne příliš ,,eco-friendly” kremace může být taky nahrazena a má dokonce mnohem více variací. Jedná se například o možnost nebožtíka kompostovat, což je od roku 2019 legální v některých státech USA. Tento způsob se nesnaží pouze snížit enviromentální zátěž, ale naopak něčím do přírody opět přispět. Pozůstatky člověka se ve speciální kapsli promění během měsíce na zeminu, kterou mohou blízcí a rodina buď darovat nebo ji využít někde na zahrádce. Slavný citát z Bible: ,,Prach jsi a v prach se navrátíš,” by tak mohl být změněn na: ,,Kompost jsi a v kompost se navrátíš."
 
Další relativně populární možností je tzv. vodní kremace. Během té je zesnulý uložen do nádrže naplněné hydroxidem draselným, který se zahřeje přibližně na 170 °C a tělo se v něm rozpustí. Jediné, co z těla zbude, jsou kosti, které se následně mohou buď uložit do země nebo rozemlít na prášek. To patrně znamená nechat se ,,zmizet" z povrchu zemského.

Další možností je zmražení tekutým dusíkem. To nevypouští do ovzduší žádné škodlivé látky, ba naopak ze zesnulého se stane prášek prospěšný jako hnojivo pro květiny či stromy. Kdyby to Erben uměl využít pak by mateřídouška nerostla na mohyle, ale sama by mohylou byla.
 
Podobně se o očištění těla snaží oblek obsahujicí houby, které z pohřbených ostatků vyvedou toxiny a pomohou je snadněji a rychleji rozložit. Je třeba upozornit, že žádná z výše uvedených variant není legislativně schválena v ČR a nejsou na našem území dostupné.
 
Nakonec chci připomenout, že lidé své tělo také mohou poskytnout pro odebrání orgánů na transplantace nebo jej nabídnout vědě. Ani jedna z variant sice neřeší způsob pohřbu, ale rozhodně přispějí společnosti.  

Luke Perry již prošel houbovou očistou:

Zdroj: Youtube

Která z alternativ pohřbů je vám nejbližší?

Klasický pohřeb 7

Klasický pohřeb

Klasická kremace 13

Klasická kremace

Zelený pohřeb v proutěné rakvi 9

Zelený pohřeb v proutěné rakvi

Pohřeb na mořské dno 2

Pohřeb na mořské dno

Rozleptání v roztoku 0

Rozleptání v roztoku

Kompostování 5

Kompostování

Rozklad za pomoci houbového obleku 1

Rozklad za pomoci houbového obleku

Zmražení dusíkem 7

Zmražení dusíkem

Zdroje: diplomova_prace, pohrebnipruvodci.cz, washingtonpost.com, video