Pokud vyrazíte do Los Angeles, tuhle atrakci si ve městě andělů nenechte ujít.

Mamuti i hmyz


Napsat, že dehtové jámy La Brea v Hancock Parku v Los Angeles jsou bohatým zdrojem zkamenělin z doby ledové, by bylo obrovským zjednodušením. Dokonce ani slovo „obrovské“ nevystihuje bohatství, které černě se lesknoucí jezírka skrývala a dost možná, že ještě skrývají. Byly zde objeveny tisíce zkamenělin zvířat, včetně mamutů, šavlozubých tygrů, vlků, lenochodů a mnoha dalších druhů. A to jsou jen ta velká a ikonická zvířata. Kromě toho byly nalezeny i zkameněliny rostlin a hmyzu, poskytující cenné informace o tehdejším ekosystému a životě v době jejich smrti.

Kde se vzaly


Zdejší dehtové jámy vznikly přirozenou cestou. Zjednodušeně řečeno, jde o podzemní zásoby ropy, která se v hluboké minulosti postupně dostala na povrch. Její lehčí a těkavější složky se postupně odpařily a zůstal jen lepkavý asfalt. Jenže se leskl a mátl okolojdoucí zvířata nebo letící ptáky. Lesklá hladina vypadala jako vodní, jenže kdo do ní šlápl nebo na ní přistál, měl smůlu. Uvízl a zemřel. Dokonce zřejmě docházelo k situacím, kdy uvízlí savci vypadali jako snadná kořist pro predátory. Jenže jejich „lov“ skončil podobně jako život v asfaltových hlubinách. Predátoři nebyli jediní, podobně dopadla i řada mrchožroutů, kteří chtěli hodovat na mrtvých, ještě ne zcela potopených tělech.

Jen šavlozubých smilodonů se tu našlo na 3000! A k tomu pravlci, medvědi krátkočelí, rovněž šavlozubá homotéria, američtí lvi a gepardi. Kromě těchto vymřelých šelem se ale v La Brea nacházejí i kosti šelem, které přežily konec doby ledové před 10 tisíci lety: pum, kojotů, vlků, rysů a medvědů baribalů,“ napsala Martina Ležáková v časopise ABC.

Zdroj: Youtube

Žena z La Brea

Jedním z nejzajímavějších nálezů v dehtových jámách byl objev zhruba 9000 let starých lidských ostatků dvacetileté ženy, přezdívané „žena z La Brea“. Později se předpokládalo, že její ostatky byly zřejmě obřadně pohřbeny do asfaltu, pravděpodobně s domácím psem po boku. Podle kostry měřila zhruba 1,5 metru. Proražená lebka naznačuje smrtelný úder. Žádné další lidské ostatky nebyly v La Brea nalezeny, takže asfalt nesloužil jako hřbitov. Její objev v roce 1914 vyvolal malou vědeckou senzaci.

Historické zprávy naznačují, že místní kmeny jako Čumašové a Tongvové používali asfalt z dehtových jam jako lepidlo nebo tmel pro své dřevěné lodě.

Objevy nekončí

Mamut kolumbuský

Mamut kolumbuský (Mammuthus columbi) je vyhynulý druh chobotnatce ze čtvrtohor, který žil v Severní Americe mezi dnešními Spojenými státy a Nikaraguou a Hondurasem v pozdním pleistocénu. Je považován za stejný druh jako je jeho mírně větší příbuzný, mamut americký, především díky podobnosti nalezišť a velikostí fosilií. Zdroj: wikipedie

Dehtové jámy La Brea jsou i nadále aktivně vykopávány, což poskytuje neustálé příležitosti k novým objevům a poznatkům o prehistorickém světě. Pro zájemce o zkoumání vědy a historie zachované v dehtových jámách nabízí Muzeum objevů George C. Page La Brea, které se nachází hned vedle dehtových jam, exponáty a ukázky zkamenělin nalezených na tomto místě. „Asfaltem konzervované biotopy jsou dnes známy z několika dalších lokalit v Kalifornii, ale také z Peru, Ekvádoru, Venezuely, Kuby…,“ píše se v Introduction to La Brea and Beyond: The Paleontology of Asphalt-Preserved Biotas. Preparátoři například zkoumají ostatky mamutího samce, který zemřel ve věku 48 - 52 let v důsledku poranění měkkých tkání během páření (poněkud bizarní smrt). Nalezen byl v roce 2006. Tento mamut kolumbujský pojmenovaný Zed byl nalezený při stavbě metra nedaleko dehtových jam a nyní je v péči odborníků z Los Angeles |County Museum of Art.

Zdroje: ABC, Introduction to La Brea and Beyond: The Paleontology of Asphalt-Preserved Biotas