Kůrovci, neboli lýkožrouti, jsou drobní brouci z čeledi kůrovcovitých (Curculionidae). Tito škůdci hrají klíčovou roli v lesních ekosystémech, kde napadají oslabené stromy a přispívají k přirozenému koloběhu živin. V posledních letech se v Evropě, včetně České republiky, stali významným problémem. Klimatické změny, jako jsou teplejší zimy a sušší léta, umožňují kůrovcům se rychleji množit a napadat zdravé stromy, což vede k rozsáhlým škodám v lesích.

Co víte o kůrovcích?

Brouk, který sežral naše lesy. To je kůrovec. Jenže to zdaleka není všechno a navíc to není pravda. Ukažte své znalosti o nejznámějším broukovi Česka.

Napadení kůrovci začíná tím, že samice proniká kůrou stromu a klade vajíčka. Larvy se živí lýkem, což narušuje transport živin a vody uvnitř stromu a způsobuje jeho postupné odumírání. Kůrovcové kalamity mají devastující dopad na lesní hospodářství a biodiverzitu.

Jedním z největších nepřátel ranního latté je maličký kůrovec. Anglicky se jmenuje coffee berry borer, latinsky Hypothenemus hampei. České jméno nemá. Kůra ho nezajímá, napadá pouze semena.

Jiří Hulcr, Kůrovci, příběh největšího vyvrhele z říše hmyzu

Boj proti kůrovcům zahrnuje preventivní opatření, jako je odstranění napadených stromů, a využití feromonových lapačů. Efektivní ochrana lesů vyžaduje kombinaci aktivního managementu a přizpůsobení se změně klimatu.