Pokud nemáte rádi hady, tak ani nečtěte dál.

Větší a kousavý

Média občas plní zprávy o tom, jak jsme vyhubili toho či onoho tvora, odborníci z řad zoologů, veterinářů, chovatelů a genetiků napínají síly a shánějí peníze, aby nějaký druh, byť ne příliš přirozeným způsobem, udrželi na naší planetě, ale popisu nových druhů se takové mediální pozornosti nedostává. Možná proto, že nejde o smrt, a tedy to není tak dramatické. Ovšem popis nového druhu obří anakondy v sobě zárodek dobrodružství nese.

Profesor Bryan Fry z Queenslandské univerzity vedl tým, jež studoval několik exemplářů nově pojmenované anakondy (Eunectes akayima), která se nachází v oblasti Bameno v teritoriu Baihuaeri Waorani v ekvádorské Amazonii,“ udává materiál publikovaný Queenslandskou univerzitou Základním znakem, který odborníky zaujal a naznačil, že by se mohlo jednat o zatím nepopsaný druh, byla jeho překvapivá velikost.

Během filmování anakonda jednoho člena týmu kousla, a dokonce se muže pokusila stáhnout pod vodu, což je její klasická lovecká strategie. Vzhledem k tomu, že dokáže takto ulovit prase či jelena, nebyly její šance úplně nulové. Naštěstí se jí to nepovedlo, ale přítomní výzkumníci její velikost odhadli na 7,5 metru.

„Na základě jizev profesor Bryan Fry potvrzuje, že čelisti a pravděpodobně i celý had byly mnohem větší než kterýkoli z těch, které chytili. Navzdory značně přehnaným pověstem se ve většině svého areálu ani ty největší samice (ty bývají výrazně větší než samci. poznámka redakce) nedostanou o moc více než 5 metrů.

Ekvádorští hadi nevypadají ani se nechovají jinak a mají téměř identické znaky. Když však tým odebral genetické vzorky, zjistil, že se rozhodně nejedná o stejný druh – mezi těmito dvěma je 5,5 procentní rozdíl v DNA,“ vysvětluje Stephen Luntz v populárně naučném serveru IFL Science. Profesor Fry připomíná, že je to mnohem víc, než v případě genetického rozdílu mezi lidmi a šimpanzi, který činí jen asi 2 %.

Troufne si i na člověka

Jedná se o tzv. kryptický druh, což přeloženo pro laiky znamená, že od svého nejbližšího příbuzného je v podstatě nerozeznatelný. Anakonda velká (Eunectes murinus) nemá své pojmenování mezi anakondami náhodou . „Obyčejně dorůstá do 500 cm, největší doložený exemplář měřil 915 cm. Některé neověřené zdroje uvádí délku přes 11 m. Velké exempláře mají hmotnost až 250 kg a největší průměr těla 30 cm. Druhý největší had na světě, žije ve vodě, zbarvený je zelenavě s tmavými skvrnami. Žije ve vodě v tropických pralesích Amazonské pánve. Nejčastěji loví kapybary, ale dokáže zdolat také kajmana, prase, i člověka,“ udává český odborný web biolib.cz. Není proto divu, že domorodci z ní mají skutečný respekt. Některé mýty vyprávějí, že řeka Amazonka je metaforou anakondy, protože má meandry (vlní se) jako tento had a samotný velký plaz je podobný řece.

Zdroj: Youtube

V praxi to znamená, že nejen lidskému poznání zatím stále uniká většina živého světa. A to nejen toho mikroskopického, ale občas unikají pozornosti, jako v případě anakondy, skuteční obři. Vlastně dodnes nevíme, kolik druhů živých organismů Zemi vlastně obývá, odhady se liší i o miliony.

Zdroje: IFL Science, University od Queensland, Science News, biolib.cz, Ecology as Cosmology: Animal Myths of Amazonia