Austrálie coby nejmenší kontinent „ostrovního“ charakteru má poměrně velký problém s dovezenými druhy živočichů, kteří utlačují až likvidují původní zástupce fauny. Tamní králíci se dostali do učebnic jako nejznámější, méně známé jsou ropuchy obrovské a u nás v podstatě neznámým příkladem australského problémového živočicha je kapr. Za jeho původní domovinu je často udávána řeka Amur (čínsky Heilong Jiang) ve východní Číně, odkud se šířil skrz Asii směrem do Evropy.

Začalo to v 19. století

První záznam o dovozu kapra do Austrálie se datuje do poloviny 19. století. Historické záznamy praví, že v roce 1858 se objevil neúspěšný pokus o introdukci tohoto druhu do Tasmánie. Jenže už o rok později došlo k jeho úspěšnému vysazení v botanické zahradě v Melbourne, kde zdárně přetrvával až do roku 1962. Na přelomu 19. a 20. století jej rybáři dodali do většího množství lokalit okolo Sydney, včetně Prospect Reservoir, kde se podařilo založit úspěšně se rozmnožující populaci.

Kapr je v Austrálii škůdcem. Způsobuje dramatické ekologické škody jak u nás, tak v mnoha dalších zemích. Poprvé byli v Austrálii vysazeni v roce 1800, ale teprve s „kmenem Boolarra“ došlo na počátku 70. let 20. století k explozi populací v povodí.

kolektiv autorů z Charles Sturt University

Rok 1920 uvítal kapra v Murray–Darling Basin. Zatím to pořád nevypadalo na větší tragédii, před rokem 1960 totiž nebyl zaznamenán ani v Queenslandu, ani v jižní Austrálii. Nakonec se i Tasmánie dočkala. V létech 1974 - 1980 se jej podařilo udržet v několika farmářských rybnících. Genetické studie provedené na australských jedincích druhu Cyprinus carpio ukázaly, že „u protinožců“ proběhlo několik úspěšných migračních vln.

Nejstarší předkové australských populací kapra pocházejí z chovu v Sydney. Linie je nazývána „Prospect Strain“, druhá nejdůležitější se jmenuje Yanco a pochází z Nového Jižní Walesu (šíření začalo roku 1940) a třetí zvaná Boolara pochází z rybí farmy Boolara ve Viktorii, odkud se začala šířit v druhé polovině 20. století.

Už před časem se vypustil do australských řek speciální, pro kapry smrtící herpes virus s cílem vybít celou kapří populaci. Zatím se to nepovedlo.
Video o tom, jak se Austrálie snaží vyrovnat s invazivními kapry pomocí virů

Zdroj: Youtube

Japonská varianta koi kaprů je relativně novodobá, Austrálií se začali šířit zlatí a skvrnití jedinci v létech 1976 - 2008. K šíření výrazně pomohly povodně v Murray–Darling Basin v létech 1974/5 a 1993, kdy došlo k vyplavení rybníků, respektive zanesení mladých jedinců do nových, zatím neobsazených lokalit. Australské klima kaprovi vyhovuje, což se stalo jedním z důležitých předpokladů pro jeho úspěšnou pouť skrz kontinent.

V materiálu Introduction and Distribution of Carp in Australia je věta, kterou Australané berou jako špatnou a čeští rybáři jako dobrou zprávu. Zní: Kapr dnes patří mezi nejrozšířenější ryby světa. A jak je na tom popisovaná Austrálie? Druh se tam vyskytuje na území pokrývající 1 000 000 kilometrů čtverečních a v jižní části kontinentu dokonce patří mezi nejrozšířenější velkou sladkovodní rybu. Těžko říct, co by Australané řekli na naše kapří šlechtění a každoroční „povinné“ rybí obžerství. Je to přece tradice.

Zdroj: fishingworld.com.au, Idnes, Australian Geographic