Borovice jsou leckde dávány jako příklad houževnatosti a dlouhověkosti. Možná za to může jejich místy pokroucený vzhled, který je dán často podmínkami na hranici přežití, možná fakt, že skutečně dokáží žít dlouho. Dokonce tak dlouho, že některé z nich jsou starší než křesťanství nebo Velká pyramida v Gíze.

Bílé hory

Strom roste vysoko v kalifornské části pohoří White Mountains, konkrétně v přírodní rezervaci Inyo National Forest v lese Ancient Bristlecone Pine Forest – ten je podle webu tamního návštěvnického centra „domovem těch nejstarších stromů,“ udává Filip Šára s odvoláním na agenturu Reuters. White Mountains, tedy Bílé hory, respektive rezervace s nejstaršími borovicemi a vůbec nejstaršími stromy světa, se nachází v americké Kalifornii. Podle Červené knihy Světového svazu ochrany přírody (IUCN) se vyskytuje v rozmezí 2 134 – 3 700 metrů nad mořem.

Informace o velikosti populací této vysokohorské nekomerční dřeviny chybějí nebo jsou velmi kusé. V Bílých horách se semenáčky usazují za současnou horní výškovou hranicí dospělých stromů a v nižších polohách není v současné době pozorováno žádné vymírání, což potenciálně svědčí o pokračujícím rozšiřování jejich areálu. Zdá se, že zakládání semenáčků je dostatečně rychlé, aby nahradilo současnou mortalitu,“ udává IUCN. To znamená dobré zprávy, stromy dokáží žít extrémně dlouho, v místech, kde jim jiné dřeviny moc nekonkurují a ještě mají plodné potomstvo. Další háj prastarého stáří se nachází v oblasti Wheeler Peak Scenic Area, Humboldt-Toiyabe National Forest v Nevadě.

Podívejte se do míst, kde rostou nejstarší stromy světa.

Zdroj: Youtube

Metuzalémek není první

Borovice dlouhověká

Borovice dlouhověkápodmínkách, někdy také v důsledku drsných a mrazivých větrů zakrnělý a pokroucený, výšky jen pod 9 m. I v takovýchto podmínkách stále dorůstá a odspodu a má podobu hustého keře. 

Vědecky prokázaný nejstarší věk borovice dlouhověké činí 4853 let, takže starozákonní jméno Metuzalém si plně zaslouží. Podle Bible jde o starozákonního proroka, který se dožil přes 900 let. Ovšem s porovnání s borovicí, která po něm dostala jméno, zemřel vlastně jako mladík. A její potomek, skutečný mladík, se dokonce dostal až do Prahy, kde je vysazen v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. „Do České republiky přivezl semenáček Metuzaléma pan David Milarch. Jak uvádí, do Prahy se Metuzalémka rozhodl přivézt proto, že zdejší relativně chladné podnebí by mu mělo vyhovovat více než například klima ve Středomoří. „Navíc Praha je starobylé město, které se svou historií dobře hodí k Metuzalémovu stáří,“ dodává David Milarch, zakladatel projektu Champion Tree na stránkách magazínu Karlovy Univerzity. Přestože tato konkrétní sazenička je Metuzalémovým přímým potomkem, není jedinou borovicí dlouhověkou rostoucí na českém území. „Ze semen jiných (mladších) exemplářů borovice dlouhověké vypěstovali v arboretu Sofronka Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Plzni-Bolevci mladé jedince, kteří bohužel po několika letech uhynuli, protože jim nevyhovovaly tamní půdní podmínky. Jejich zkušenosti jistě také pomohou při pěstování Metuzalémka v naší botanické zahradě,“ poznamenává botanik Václav Větvička.

Zdroj: Novinky.cz, Radiožuál, IUCN, Online magazín Univerzity Karlovy