Jan Vilém Helfer se narodil 5. února 1810 v Praze. Přestože byl přírodovědec, jehož sbírky po jeho smrti skončily v Národním muzeu, nezachovala se jeho podoba. Přibližme si jeho podivuhodný příběh.

V německých textech je uváděn jako Johann Wilhelm Helfer, neboť němčina nebyla v Praze 19. století ničím zvláštním. Byť byl vášnivým entomologem, vystudoval medicínu. Nicméně láska k hmyzu jej provázela po celý život a díky ní dnes můžete obdivovat sbírku majkovitých brouků, která je veřejně vystavená v prostorách pražského Národního muzea. Není tedy ukryta v depozitářích, jako tisíce jiných exponátů.

Milostné vzplanutí v dostavníku

Jedna z jeho prázdninových cest mířila do Hamburku. Ve stejném dostavníku, údajně z Berlína do Drážďan, putovala i šlechtična Pauline de Grange. Zápletku už samozřejmě tušíte. Nejprve zájem, pak romantika a nakonec manželství. Bezesporu ji upoutal svou romanticko dobrodružnou povahou. Ukázalo se, že pro cestování mají společnou vášeň. Kromě jiného navštívili Sýrii a Persii (dnešní Írán). Není bez zajímavosti, že se jako první účastnili splutí Eufratu parní lodí. Jenže se ukázalo, že tam pro ně není bezpečno, a tak se manželé přestěhovali do indické Kalkaty, kde se Jan Vilém Helfer stal úředníkem ctěné Východoindické společnosti, která ho poslala do Barmy.

Smrt otráveným šípem. Asi

Dr. Helfer se rozhodl prozkoumat Andamanské ostrovy, patřící Indii. Výprava, na kterou se vydal na přelomu let 1839 a 1840, byla poslední. V lednu 1840 došlo ke konfliktu. Při návštěvě jednoho z ostrovů byli neozbrojení členové výpravy napadeni domorodci. Nezbývalo než se dát na útěk, ovšem při plavání k lodi byl Helfer zasažen otráveným šípem.

Podívejte se, jak vypadají Andamanské ostrovy dnes.

Zdroj: Youtube

O jeho dalším osudu můžeme jen spekulovat. Zemřel na otravu? Ztratil vědomí a utopil se? Nikdo neví, protože tělo se nikdy nenašlo. Bohužel se nezachovala, nebo se neví o žádné fotografii, na níž by byl zachycen. Díky tomu, že kromě lékaře a cestovatele, byl i sběratelem přírodnin, které pečlivě popisoval, se zachovaly jeho sbírky.

Muzejní sbírky


V Čechách Paulina po manželovi zdědila dům, nejdříve však zamířila na léčebný pobyt do Mariánských Lázní a až poté do Prahy. Zde chtěla především učinit zadost manželovu přání, aby jeho obsáhlé sbírky přírodnin skončily ve Vlasteneckém (dnešním Národním) muzeu, které v této době podle Pauliny bylo "národnostně německé". Prezidentem muzejního spolku byl hrabě Josef Nostic, výkonným ředitelem hrabě František Thun-Hohenstein a tajemníkem František Palacký. Výměnou za dar Helferových sbírek se muzeum mělo zavázat, že je vystaví a odborně zpracuje,“ udává podrobnosti server Art+, který se věnuje Paulininým osudům.

Na scénu opět přichází láska

Pauline de Grange chtěla splnit manželovo přání, aby jeho sbírky skončily v Národním muzeu, a přitom ona sama skončila v náručí hraběte Nostice, kterého později pojala za manžela. A pointou je, že ačkoli se o tom Jan Vilém Helfer nikdy nedozvěděl, jeho sbírky, tedy ty, které se dostaly do Národního muzea, byly odborně zpracovány a část z nich dnes můžete vidět ve vitríně na chodbě Národního muzea.

Zdroje: