Divoká příroda milosrdná nebývá, před predátory je třeba mít se vždy na pozoru. Oproti tomu většina lidí na potřebu zabít si svou večeři dávno zapomněla, obrázky zakrvácených zvířat považujeme za citlivé a nestandardní. Lov má v přírodě zajišťovat rovnováhu a vyváženost druhů. Alespoň tohle je tvrzení, které hájí trofejní lov žiraf v jižních státech Afriky. Kontroverzní téma trofejního lovu je karta, která se minimálně v USA používá v politických bojích. Pro mnohé totiž představuje chamtivost a nenasytnost, vůči kterým se snaží někteří Američané vymezit. A navíc, určitá média tvrdí, že žirafy vymírají, jiná, že ne. Kde je tedy pravda?

„Zatímco populacím žiraf v jižní Africe se daří dobře, nejvyšší zvíře světa je v některých svých hlavních oblastech výskytu, ve východní, střední a západní Africe, pod silným tlakem. Možná vás šokuje, že tři z devíti v současnosti uznávaných poddruhů jsou nyní považovány za „kriticky ohrožené“ nebo „ohrožené“, ale my už několik let bijeme na poplach.“

Dr. Julian Fennessy, spolupředseda IUCN SSC GOSG a ředitel Giraffe Conservation Foundation (GCF)

Pravdu mají obě strany. Známých druhů žiraf žije v Africe devět, z čehož některé vymírají a jiné nikoliv. Žirafí populace čítá přibližně 117 000 kusů a za posledních několik desetiletí skutečně zaznamenala obrovský úbytek (až 40 %!), někdy to je označováno jako tiché vymírání. V roce 2018 se dokonce staly dva druhy (žirafa nubijská a kordofánská) kriticky ohroženými s pouhými několika stovkami kusů. Oproti tomu žirafa jihoafrická, druh překvapivě žijící v JAR, na populaci narůstá a prosperuje. O tento jev se opírají zastánci trofejových lovů, kteří poukazují na to, že ve státech, kde je lovení legální, žirafí populace narůstá. Je totiž možné, že to zabraňuje pytláctví, které je jednou z největších žirafích hrozeb. Dalšími státy, které lov zlegalizovaly, jsou Namibie a Zimbabwe.

Zdroje: iucnredlist.org

Související články