Původní obyvatelé Kanárských ostrovů jsou dodnes jednou z největších záhad pro demografickou obec. Nepodařilo se na 100 % prokázat odkud přišli, a proč jejich jazyk neodpovídá žádné jazykové skupině světa. Snílci věří, že by mohli být potomky Atlanťanů.

Ostrované bez lodí

Ačkoli původní severoafrickou vlnu osídlení Kanárských ostrovů datují archeologové už do doby 3000 př. Kr. a druhou, také severoafrickou do 2. století př. Kr., první datované zprávy přinesl až Ptolemaios ve svých mapách kolem r. 150 po Kristu. Je tedy zvláštní, že pak se na toto souostroví na několik století zapomnělo, protože další zmínky pocházejí až z počátku 14.století, kdy k jeho břehům připlul Janovan Lanzarotto Malocello. V jeho zápiscích nalézáme první zmínky o místních obyvatelích, a ty jsou nápadně podivné. Fakt, že Lanzarotto popisuje domorodce jako národ z doby kamenné, není až tak zvláštní. Zarážející je zmínka o  tom, že se jedná o vysoké, modrooké a hlavně blonďaté lidi se specifickým vyjadřováním. Typ takového člověka do podnebného pásma Kanárských ostrovů vůbec nesedí. Navíc Guančové, jak se nazývali, neznali lodě. Ty, vkterých připluli Janované, považovali za zvláštní obrovské mořské ptáky. Vyvstává tedy otázka, jak se na ostrovy dostane populace lidí čítající přibližně 35 000 členů, kteří nemají žádné znalosti mořeplavby. A to nebyla jediná neznalost, Guančové neuměli zpracovávat kovy, veškeré řezné nástroje byly zhotoveny zpazourků. Na druhou stranu uměli skvěle mumifikovat lidská těla, a dokonce prováděli různé lékařské zákroky včetně trepanace lebky. Úspěšně, nálezy dokazují, že pacienti po otevření a uzavření hlavy žili dále.

Úplným unikátem byl jazyk Guančů, který nebyl ani vzdáleně podobný žádnému jinému typu jazyků na celém světě, do současnosti se bohužel zachovalo jen pár slov. Kromě obvyklé mluvené podoby měl jazyk ještě hvízdanou formu zvanou silbo, po válce se Španělskem na konci 15. století v něm guančské výrazy nahradili přistěhovalci španělštinou. Vzhledem ke své jedinečnosti byl r. 2009 organizací UNESCO vyhlášen mistrovským dílem ústního a nehmotného dědictví lidstva. Důvodem, proč se Guančové domlouvali pískáním, může podle odborníků být fakt, že pískání se lépe nese na dálku a domluva přes hluboká údolí se tak zjednodušila. Na každý pád znalosti Guančů, jejich vzhled a jazyk nahrávají všem zastáncům existence potopeného světadílu Atlantidy. Kanárské ostrovy jsou prý pozůstatky zmizelé pevniny a Guančové byli jeho poslední přeživší obyvatelé. Jednoduché a jasné vysvětlení. Ale…

Ukázka pískaného jazyka Silbo gomero z Kanárských ostrovů:

Zdroj: Youtube

Tajemný původ

Moderní věda nabízí alespoň částečné vysvětlení. Podle kosterních pozůstatků patřili Guančové k takzvané europoidní rase a jejich předkové byli Berbeři, kteří na ostrov připluli z Maroka. To ale nekoliduje se zápisky Janovana Lanzarotteho Malocella o neznalosti lodí. Další možností, jak se první Guančové dostali na ostrovy, je verze, že byli přivezeni jako numidští či libyjští otroci. Tuto teorii potvrzuje i několik písemných nálezů, nápadně připomínajících numidské písmo. Také je třeba uvážit možnost, že pokud jako otroci sloužili u balzamovačů v Egyptě a následovně byli převezeni, mohli si v paměti uchovat znalosti mumifikace. Ať tak či tak, museli se první Guančové dostat na ostrovy určitě ještě před více než tisícem let před Kristem, protože proti obyvatelům severní Afriky mají jisté genetické odlišnosti. Například mají mtDNA haploskupinu U6b1, kterou severoafričtí Berbeři nemají, což naznačuje, že obyvatelstvo severní Afriky prošlo proměnami, zatímco Guančové zůstali v izolaci. Právě tato izolace by vysvětlovala i bledou pokožku, modré oči a blond vlasy. To by mohlo být podle genetiků výsledkem křížení malé uzavřené populace mezi sebou. Alela, která do genofondu přináší modré oči, je recesivní a ve velké populaci má tendenci vymizet, v malé se však udrží. Je tedy možné až pravděpodobné, že Guančové měli původně pleť tmavou, nebo alespoň tmavší, ale rozmnožováním pouze v rámci stálé skupiny bez příměsi nových jedinců odlišného typu na rozdíl od afrických příbuzných takříkajíc vybledli. Ačkoliv výše uvedená fakta nevysvětlují vše, například zmiňovanou výšku Guančů, genetika již prozradila, že národ Guanchů přišel s Berbery.

Idol Guančů

Podobně jako po celé Evropě se objevují sošky různých venuší, i u Guančů lze narazit na sošky ženského ideálu. Ostatně jako suvenýr se tyto sošky dají sehnat různě po ostrovech. Sošky jsou předobrazem kněžek, které byly hýčkány, a dostávalo se jim gastronomického komfortu formou velkých porcí jídla. Díky tomu přibíraly na váze a jejich těla se zvětšovala, hlavně v oblasti hýždí.

Ženská postava ve tvaru hrušky byla pro Guanče symbolem plodnosti a zdraví. Geny dávných obyvatel stále na zdejší ostrovany působí, protože dávný symbol a tvar je stále patrný v kyprých postavách současných kanárských žen.

Co zbylo

Zda se podaří do historie národa Guančů vnést více světla, ukáže až čas. V současné době se prokázalo, že ačkoli vlivem španělských kolonizátorů starověký národ fyzicky zanikl, přesto současná populace obyvatel Kanárských ostrovů má dvě třetiny genů po Guančích, a že ženské linie mají větší podíl než mužské. To naznačuje, že počet guančských mužů byl redukován válkou se Španěly, kteří po válce žili s guančskými ženami, a tak byla populace ostrovů pošpanělštěna. Kromě genů se zachovalo pár slov jejich jazyka, znalosti mumifikování pomocí kozích kůží a skalní obydlí vzniklá vulkanickou činností, která Guančové často obývali. Právě výzkum míst jejich někdejších osídlení by mohl prozradit další informace o tomto národu.


Pohřebiště:

Zdroje: britannica.com, lanzaroteinformation.co.uk, nature.com, youtube.com